Posts by Admin

Dvakrát veľké ĎAKUJEM

Slovenská kresťanská komunita v Dubline by sa chcela čo najsrdečnejšie poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do adventných zbierok v roku 2015.

Touto cestou chceme zverejniť aj poďakovanie tých, ktorým bola zbierka určená.

Zbierka materiálno-finančná putovala do Bratislavy, spolku sv. Vincenta de Paul.

Ďakujem za zorganizovanie zbierky a ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto zbierky pripojili a prosíme, aby ste im v našom mene poďakovali. Veci, ktoré ste nám darovali boli poslané do nocľahárne sv. Vincenta de Paul, na Ivanskej ceste. V súčasnosti tam prespáva 170-180 klientov každú noc.

Vaša zbierka dorazila v poriadku a veľmi pekne ďakujeme za doručené veci. Zvlášť sme sa potešili ponožkám, plachtám a bundám, ktoré boli v balíkoch.

Tiež som kontroloval výpisy z banky a dňa 21.2.2016 sme na účet prijali Váš dar.

Prosím, ak je to možné sprostredkujte naše poďakovanie všetkým, ktorí sa na zbierke podieľali.

Ďakujeme za Vašu pomoc a prajeme Vám veľa úspechov do nového roka a pekné dni.

S pozdravom,

Miro Jurik

Druhá zbierka putovala do obce Starý Tekov a tu je odkaz od pána Milana:

Chcem sa Vám touto cestou poďakovať za finančnú zbierku, ktorú ste mi poslali na moj účet. Poďakovanie patrí aj mojej neteri, Majke Švecovej, ktorá Vás informovala o mojej situacii v rodine, ktorá nastala po smrti mojej manželky, Kataríny Švecovej. Porodila nám krásneho synčeka Richarda, o ktorého sa teraz musím starať ja. Je to práca pre chlapa veľmi náročná a velmi obdivujem Vás, milé mamičky, ktoré musíte venovať takúto staroslivosť deň-noc svojim malým ratolestiam. V mojom prípade je to o to tažšie, keďže už mám aj svoje roky /55/, ale veľmi sa tomu teším, malý mi dodáva sily, je krásny, rastie ako z vody a vďaka Bohu je zdravý. Keďže máme spolu s manželkou 6 detí, je to v tejto chvíli pre mňa veľká záťaž a musím sa s tým vyrovnať. Verím, že s Božou pomocou a príhovorom Panny Márie to zvládnem.

Ešte raz, srdečná vďaka za finančnú pomoc, budem celej slovenskej komunite v Dubline venovať svoje modlitby a budem na Vás spomínať. Finančnú hotovosť, ktorú ste mi poslali, využijem pre moje dietky na šatstvo, školstvo a zlepšenie našej ťažkej situácie.

Prosím, aby ste tieto riadky prečítali vo Vasěj komunite, alebo na sv. omši.

Srdečná vďaka

S Pánom Bohom

Milan Švec

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

MÍĽNIKY, KĽÚČOVÉ UDALOSTI KOMUNITY

ĽNIKY, KĽÚČOVÉ UDALOSTI KOMUNITY

jar 2005 – prvé stretnutie slovenských rodín

október 2005– prvé slovenské modlitebné stretnutie

máj 2006– prvá zábava organizovaná slovenskou kresťanskou komunitou

jún 2006– prvá slovenská svätá omša pre slovákov v Dubline

december 2006 – prvé Mikulášske posedenie pre slovenské deti

september 2007 – príchod Gašpara Habaru, kňaza a misionára Spoločnosti Božieho Slova, ktorý sa slovákom venoval vo svojom voľnom čase telom aj dušou, s čím súviselo aj to, že komunita dostala priestor na svoje pravidelné slávenie sv. omše u Dominikánov, najskôr v kaplnke sv. Kataríny a neskôr v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa. (St. Saviour’s Church)

december 2008 – prvé bábkové divadlo pre deti pod vedením Štefana Iringa s názvom Dlhý nos

september 2009 – prvá slovenská svätá omša v Corku v kostole Najsvätejšej trojice, omše pokračovali podľa dohody až do septembra 2011

marec 2011 – bábkové predstavenie pod názvom Conrád, ktoré malo obrovský úspech

október 2011– príchod diecézneho kňaza Eugena Rybanského, prvého oficiálne povereného kňaza pre slovenskú komunitu v Írsku a návšteva arcibiskupa Róberta Bezáka

jún 2012– spoluúčasť na organizovaní 50. Medzinárodného Eucharistického kongresu

október 2012 prvá slovenská svätá omša v Longford, po nej sa slov. sväté omše začali v Longford sláviť pravidelne raz za mesiac

december 2012 – adventná zbierka pre detské ARO v Košiciach

marec 2013– návšteva Bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka, zodpovedného za pastoráciu slovákov žijúcich v zahraničí

začiatok roka 2013 – zbierka pre deti v detskom domove v Lesotho, kde v tom čase pôsobila Lenka Valusová, ktorá sa predtým dlhé roky venovala práve našej komunite, ako jej koordinátorka

december 2013 –  dve zbierky, jedna materiálna pre spolok sv. Vincenta de Paul, ktorý pracuje s ľudmi bez domova a druhá zbierka bola finančného charakteru pre dvojročného chlapčeka Dávidka a jeho rodinu, ktorí sa ocitli vo finančnej tiesni a tažkej životnej situácii

december 2014 –  zbierka pre sestričky seleziánky z Bratislavy, kde sme podporili projekt pre mladých pod názvom GPS, projekt bol zameraný na rozpoznávanie svojho povolania

rok 2015 – 10. výročie SKK v Dubline

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Slovenská kresťanská komunita oslavuje 10 ROKOV

Milí priatelia,

Bolo to v roku 2005, kedy sa kresťanská komunita Slovákov v Dubline začala formovať ako určitá potreba niekoľkých mladých ľudí, ktorí mali v srdci túžbu stretávať sa a spoločne sa modliť.

Práve v tom roku do Dublinu prišli na štúdium traja slovenskí študenti z rehole dominikánov. Keď zistili, že v Dubline je mladá „slovač“, spoločne založili štvrtkové modlitebné stretko Lectio Divina, ktoré funguje dodnes.

Stretnutia sa diali pod strechou dominikánskeho konventu, postupne na ne začalo chodiť stále viac a viac ľudí, v komunite sa objavili aj prvé rodinky s deťmi, ktoré si v tom čase založili stretnutia rodín a aj keď mnohé zo zakladajúcich rodín už z Írska odišli, v tradícií sa pokračuje. Celodenné stretnutia rodín bývajú pravidelne každé tri mesiace. Veľká vďaka patrí všetkým rodinám, ktoré sa účastnili na tom, aby tieto stretnutia obohacovali slovenské rodiny v Írsku.

Keď sa v roku 2007 v Dubline “objavil” slovenský misionár, verbista Gašpar Habara, spolu s ním prišla vytúžená príležitosť v slovenskom jazyku sláviť aj sväté omše.
Priestory kostola opäť ponúkli tunajší dominikáni a tak sa stali akýmisi duchovnými patrónmi slovenskej kresťanskej komunity. Sv. omše sa začali slúžiť každú nedeľu o piatej poobede a tak sa slávia až dodnes. Po sv. omši ako už všetci vedia, nás vždy čaká teplý čajík, k nemu niečo sladké a to všetko s láskou pripravujú aktívni členovia spoločenstva.

Okrem štvrtkových modlitebných stretnutí slovenská komunita organizuje mnoho iných aktivít a akcií. Za spomienku určite stoja: kresťanská iniciácia dospelých pre tých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí krstu, Eucharistie a birmovania, predmanželské prípravy pre snúbenecké páry, slávenie slovenských sv. omší v Longford a vysluhovanie sviatostí, duchovné obnovy rodín, mnoho akcií pre deti, ktoré sa organizujú na Mikuláša či na Deň detí, pôstna a adventná duchovná obnova, futbalové podujatia, bábkové divadlo, adventné zbierky a spoluúčasť pri organizovaní zábav, a mnoho iného.

Dôležité miesto v našej komunite má nepochybne spevácky zbor, ktorý každú nedeľu obohacuje liturgiu s nádherne nacvičenými piesňami. V zbore sa už vystriedalo mnoho talentovaných hudobníkov a spevákov, ktorí pod vedením či Simony Rusnákovej alebo Dagmar Valovej, vždy spievali zo srdca na slávu a chválu Nebeského Otca.

Od októbra 2011 sa duchovnej stránke nášho bytia venuje otec Eugen Rybanský, ktorý je duchovným správcom Slovenskej kresťanskej misie v Dubline. Svojim príchodom prebral žezlo po otcovi Gašparovi, ktorý aj keď vzdialený od Dublina hodinu autom, nás stále z času na čas poteší svojou prítomnosťou.

Dnes je nás v komunite približne 150 ľudí, z toho sa asi 20 členov aktívne podieľa na chode komunity, čo znamená, že organizujú alebo pomáhajú pri organizácií rôznych podujatí. Ide prevažne o mladých, aktívnych slovákov a mnoho mladých rodín s detičkami, ktoré v našej komunite pribúdajú z roka na rok. Dokonca by sa dalo povedať, že za posledné 3 roky naša komunita prežíva akýsi “ baby boom”.
Naše spoločenstvo je aktívnou skupinou ľudí, ktorí si vedia pomôcť navzájom, pomodliť sa za potreby tých druhých a tak vytvoriť pocit domova v ďalekom svete.

Asi takto nejak by som predstavila našu komunitu.

Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí sa venovali alebo sa venujú a pracujú na raste spoločenstva. Ďakujem za všetku snahu, podporu a čas venovaný kresťanskej komunite Slovákov v Írsku.

Katarína Giertlová
Koordinátorka komunity

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Živio, živio, živio!!!

V našej komunite sa rok 2015 začal oslavami významných jubileí.
Hneď 4. januára sme oslávili 50. narodeniny Janka Ivaniča a o 2 týždne neskôr taktiež 50. narodeniny otca Gašpara Habaru.
Obom pánom prajeme veľa Božieho požehnania, zdravia, spokojnosti, radosť v srdci a pokoj na duši.
V tomto článku Vám prinesieme ako svoju oslavu vnímal novopečený päťdesiatnik Janko a aj to, ako prežíva svoju účasť v spoločenstve.
Dôvod prečo píšem je ten, aby som poďakoval všetkým, ktorí prišli na “Posedenie pri klobáske so skoro česrtvým päťdesiatnikom”, ktoré sme mali po svätej omši v “klasických priestoroch” v nedeľu 4.januára.
Omša bola venovaná zdraviu mojich rodičov: mamičky Anny a otca Jána, čo celú nedeľu ešte viac umocnilo a naplnilo veľkým očakávaním a emóciami; aj o to viac, že boli prítomné aj dcéry mojich sesterníc Zuzka a Majka s priateľom, ktoré tu pracujú;
Ďakujem všetkým za to, že ste; ste super a úžasní;
Mám niekoľko silných spomienok, ktoré navždy ostanú zakorenené hlboko v mojom srdci; súvisia hlavne so začiatkami a mojou prvou a neskôr aj druhou symbolickou krížovou cestou na Sugar Loaf-Co.Wicklow, ktoré managoval Jožko.
Ďakujem za povzbudivé slová, ďakujem za úprimné priania na pohľadnici, za kytičku, ktorá ešte stále “žije” a je svieža, ako keby boli kvety natrhnané dneska, ďakujem za pohárik so značkou môjho jubilea a za album, do ktorého budem vkladať len tie naše fotočky.
Silno, silno ďakujem.
Prirovnám Vás ku vianočným prskavkám: ste akokeby neverending vianočná prskavka- žiarite a iskríte takou optimistickou silou a masívnou energiou Ducha Svätého, ktorá je neopísateľná a nič podobné som v živote nezažil.
Odbornou rečou, rečou chemika, chemika-vodára povedané : ste mojim najstabilnejším katalyzátorom pri mojej reakcii s Bohom (katalyzator: vid wikipedia.org);
Ak sme nezabudli zo školských lavíc a počas chémie sme nespali, tak katalyzátor je nevyhnutná chemická látka/komponent pre chemickú reakciu; bez katalyzátora reakcia jednoducho “nebeží”.
Čo je však najpodstatnejšie je fakt, že katalyzátor sa počas reakcie NEOPOTREBÁVA!!
Musí tam byť, ale sa neopotrebáva.
A vy ste ten moment, ten silný katalyzátor pre môj kontakt s Bohom!!
A za to Vám z celého môjho srdca úprimne, úprimne ďakujem.

Janko Ivanič

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Perníčkovanie 2014

Tento rok sa opäť vyrábali a zdobili perníky v rodine Kraľovičových.

V skvelej atmosfére pri speve a gitarách, na ktoré brnkali Ferko a Tomáš, sa nielen deti zabavili, ale na detské časy si  zaspomínali aj dospelí 🙂

Chutný guláš a neskôr pečené klobásky a jaterničky od Ici s Maťom tiež prispeli k pohode, ktorá sa niesla celým večerom, až do neskorých hodín, kedy už deti dávno spali sladkým spánkom bezstarostnosti, aký môžu mať len deti 😉

 A perníčkovalo sa aj v 2013!!!

Stalo sa takmer tradíciou, že každoročne pred Vianocami, sviatkom Sv.Valentína, či pred Veľkou nocou, vyrábať perníčky šikovnými rukami  z kresťanskej komunity v Dubline 😉

…je to tiež ideálna príležitosť sa stretnúť a spoločne vytvoriť dielo hodné obdivu a k zjedeniu 🙂 Tento rok sa pečenie a zdobenie uskutočnilo v rodine Kraľovičových. Čerstvá mamička Erika, dokonca s malou Ellie v šatke, zdobila perničky.

V príjemnej predvianočnej atmosfére plnej perníkovej vône čas plynul a hneď bol večer. Perníčky sme nechali načas odležať a verte neverte, nielen chutne vyzerali, ale aj chutili 🙂

Recept nám tu zanechala Lucka Jandurová zo Zuberca, tiež aj spolu s perníkovou tradíciou.

Kto by si chcel pozrieť perníkovanie  z čias minulých, nech si klikne na “pernikovy archiv”

Každý, kto by chcel pridať ruku k dielu, je srdečne vitaný 🙂

 

Článok napísala Gabriela Cristea.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Prednáška v kaplnke sv. Kataríny

Dominikán brat Matthew z Trinidadu, ktorý práve študuje za kňaza a tento rok ho čaká vysviacka, je veľkou oporou a prínosom pre slovenskú modlitbovú skupinu Lectio Divina, ktorá sa neustále stretáva každý štvrtok o 20.00 hod. v kaplnke Sv. Katariny.

Brat Matthew nám nielenže prináša Ježiša v Oltárnej Sviatosti počas Lectia Divina, ale nás aj obohacuje svedectvami zo svojho rehoľného života.

Po sviatku Sv. Valentína si dokonca pripravil pre skupinku slovákov krátku prednášku o dôležitosti rodiny, z ktorej vychádzame a do ktorej sa navraciame, čiže do Božej rodiny tvoriacej Cirkev. Poukázal na dôležitosť spolupráce s Bohom pri počatí nového života, ďalej na nezastupiteľnú úlohu otca a matky v rodine a hlavne na dodržanie a veľký význam čistoty pred vstupom do manželstva.

Pri tejto príležitosti nám pootvoril dvierka do svojho súkromného života v Trinidade a priblížil nám vtipnými poznámkami osoby, ktoré v jeho živote veľa znamenali.

Potom nasledovala voľná diskusia k téme a s pocitom utvrdenia sa vo viere a vytrvalosti k čistému životu sme opúšťali kaplnku Sv. Kataríny.

 

Článok napísala Gabriela Cristea.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Krížová cesta na Sugar Loaf 2014

Bola sobota, 12. apríla 2014, deň pred nedeľou utrpenia Pána.

Ako tradične, sprevádzalo nás ideálne slnečné počasie a preto dobre naladení a tiež Bohom požehnaní sme zahájili výstup na známy kopec neďaleko Dublinu – Sugar Loaf.

Ako vždy v tento pôstny čas, bol výstup spojený s modlitbou krížovej cesty nášho Pána Ježiša Krista.

Partia slovákov stúpala až na vrchol nesúc kríž. Vedomí si obety, akú pre nás dobrovoľne podstúpil Ježiš Kristus, s taize piesňami na perách sme prišli až na samý vrchol, kde skončila jedna púť a kde začala iná.

A vidíme sa opäť o rok 🙂

Článok napísala Gabriela Cristea

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Nácviky na tieňovú krížovú cestu

Prinášame pár fotiek ako spomienku na zborové prípravy piesní na Tieňovú krížovú cestu v pôste 2014.

Vďaka patrí všetkým, ktorí venovali svoj čas, priestor a talenty k zladeniu nástrojov a hlasov, ktoré potom dotvárali atmosféru ukrižovania Pána.

Článok napísala Gabriela Cristea

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Víkendová duchovná obnova v Ardee (14.11.-16.11.2014)

Tak radostný kňaz Peter Girášek 🙂 a tak zapálený pre Pána a svoje včielky 😀

…veru v takom medovom duchu plného otázok a tiež aj odpovedí sa niesla duchovná obnova slovenskej kresťanskej komunity v Dubline.

V piatok podvečer vyrazilo 12 mladých ľudí na víkend do Ardee, neďaleko Droghedy, obnoviť si ducha vzdávaním vďaky Pánovi.

Na obnove sa stretli ľudia, ktorí vedený Duchom Svätým, dokázali otvoriť svoje srdcia Pánovi a tiež službe navzájom. Počas víkendu bol  vyhradený čas na stíšenie sa v tichu a slobode “len Boh a ja”, po ktorých nasledovalo trojkolové zdieľanie bohaté na dotyky Ducha Svätého.

Adorácia, sväté omše nesené na ” nohách jeleníc”, spoločná modlitba Svätého ruženca,  čas na spoločnú prípravu chutných dobrôt, či spoločné vychutnávanie a tiež krátka spoločná prechádzka po okolí, vytvorila priateľskú atmosféru domova plného vďaky a chvály nášmu Nebeskému Otcovi, ktorý miluje svoje deti za každých okolností a v každej chvíli.

Vďaka patrí aj otcovi Petrovi, ktorý je tak plný radosti a lásky k Bohu a mladým, že ich nanovo zapaľuje horlivosťou v službe Pánovi, či už v manželstve alebo v osobitných povolaniach. Myslím, že každý opúšťal útulný dom v Ardee so srdcom otvoreným Bohu a ďakoval aj za tie tažké chvíle v živote, ktoré sme symbolicky odovzdali Bohu na oltár v zelenej miske.

Z obnovy som si ja osobne odniesla predsavzatie: Nedovoliť, aby bolesť zatienila vedomie blízkosti Boha, neobchádzať svoj kríž, ale ho prijať s pokorou, a tak ako Ježiš, ísť do sveta a robiť veci nové skutkami lásky a milosrdenstva…nie zajtra, ale už dnes 🙂

 

ps: otec Peter prisľúbil ďalšiu duchovnú obnovu v Ardee niekedy v apríli, tak kto by mal záujem, je viac ako srdečne vítaný 😉

 

Článok napísala Gabriela Cristea

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Misijný omšový spolok

Kresťanská komunita Slovákov v Dubline ponúka možnosť stať sa členom misijného omšového spolku a tým podporiť misijné dielo Cirkvi.

Každú nedeľu po slovenskej svätej omši sa stačí obrátiť na členku spev. zboru Gabiku, ktorá vás rada zapíše do spolku.
  

   Každý člen Misijného omšového spolku:

  • sa stáva aktívnym duchovným spolupracovníkom misionárov verbistov pri napĺňaní ich misijného poslania, a tak má účasť na všetkých dobrách konaných Spoločnosťou Božieho Slova;
  • má účasť na dobrodeniach a požehnaní siedmich svätých omší, ktoré kňazi Spoločnosti Božieho Slova denne slúžia na rozličných miestach sveta;
  • je zahrnutý do modlitieb misionárov Spoločnosti Božieho Slova, ktorí sa denne modlia za svojich dobrodincov;
  • má záruku, že aj po smrti sa bude na neho pamätať, pretože bude mať naďalej účasť na milostiach svätých omší Misijného omšového spolku.

Sväté omše slúžené za členov spolku sa volajú aj večné omše, pretože sa slúžia stále, za života člena spolku i po jeho smrti. Za člena preto môže byť prijatý aj zosnulý.

Členom spolku sa nepredpisujú zvláštne povinnosti, ale odporúča sa im denne sa pomodliť Zdravas Mária s dodatkom: “Mária, kráľovná apoštolov, pomáhaj všetkým misionárom a oroduj za tých, čo ešte nepoznajú Ježiša Krista. Amen.”

Jednorazový príspevok 7 € za člena je zároveň podporou misijného diela. Každý nový člen dostane na pamiatku obrázok, na ktorom je uvedené znenie apoštolského požehnania Sv. Otca Františka pre členov Spolku.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
©2012-2019 Kresťanská komunita Slovákov žijúcich v Írsku | Slovenské sväté omše v Dubline | Slovenský kňaz v Írsku | Slovenskí kresťania v Írsku