Akcie

Živio, živio, živio!!!

V našej komunite sa rok 2015 začal oslavami významných jubileí.
Hneď 4. januára sme oslávili 50. narodeniny Janka Ivaniča a o 2 týždne neskôr taktiež 50. narodeniny otca Gašpara Habaru.
Obom pánom prajeme veľa Božieho požehnania, zdravia, spokojnosti, radosť v srdci a pokoj na duši.
V tomto článku Vám prinesieme ako svoju oslavu vnímal novopečený päťdesiatnik Janko a aj to, ako prežíva svoju účasť v spoločenstve.
Dôvod prečo píšem je ten, aby som poďakoval všetkým, ktorí prišli na “Posedenie pri klobáske so skoro česrtvým päťdesiatnikom”, ktoré sme mali po svätej omši v “klasických priestoroch” v nedeľu 4.januára.
Omša bola venovaná zdraviu mojich rodičov: mamičky Anny a otca Jána, čo celú nedeľu ešte viac umocnilo a naplnilo veľkým očakávaním a emóciami; aj o to viac, že boli prítomné aj dcéry mojich sesterníc Zuzka a Majka s priateľom, ktoré tu pracujú;
Ďakujem všetkým za to, že ste; ste super a úžasní;
Mám niekoľko silných spomienok, ktoré navždy ostanú zakorenené hlboko v mojom srdci; súvisia hlavne so začiatkami a mojou prvou a neskôr aj druhou symbolickou krížovou cestou na Sugar Loaf-Co.Wicklow, ktoré managoval Jožko.
Ďakujem za povzbudivé slová, ďakujem za úprimné priania na pohľadnici, za kytičku, ktorá ešte stále “žije” a je svieža, ako keby boli kvety natrhnané dneska, ďakujem za pohárik so značkou môjho jubilea a za album, do ktorého budem vkladať len tie naše fotočky.
Silno, silno ďakujem.
Prirovnám Vás ku vianočným prskavkám: ste akokeby neverending vianočná prskavka- žiarite a iskríte takou optimistickou silou a masívnou energiou Ducha Svätého, ktorá je neopísateľná a nič podobné som v živote nezažil.
Odbornou rečou, rečou chemika, chemika-vodára povedané : ste mojim najstabilnejším katalyzátorom pri mojej reakcii s Bohom (katalyzator: vid wikipedia.org);
Ak sme nezabudli zo školských lavíc a počas chémie sme nespali, tak katalyzátor je nevyhnutná chemická látka/komponent pre chemickú reakciu; bez katalyzátora reakcia jednoducho “nebeží”.
Čo je však najpodstatnejšie je fakt, že katalyzátor sa počas reakcie NEOPOTREBÁVA!!
Musí tam byť, ale sa neopotrebáva.
A vy ste ten moment, ten silný katalyzátor pre môj kontakt s Bohom!!
A za to Vám z celého môjho srdca úprimne, úprimne ďakujem.

Janko Ivanič

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Perníčkovanie 2014

Tento rok sa opäť vyrábali a zdobili perníky v rodine Kraľovičových.

V skvelej atmosfére pri speve a gitarách, na ktoré brnkali Ferko a Tomáš, sa nielen deti zabavili, ale na detské časy si  zaspomínali aj dospelí 🙂

Chutný guláš a neskôr pečené klobásky a jaterničky od Ici s Maťom tiež prispeli k pohode, ktorá sa niesla celým večerom, až do neskorých hodín, kedy už deti dávno spali sladkým spánkom bezstarostnosti, aký môžu mať len deti 😉

 A perníčkovalo sa aj v 2013!!!

Stalo sa takmer tradíciou, že každoročne pred Vianocami, sviatkom Sv.Valentína, či pred Veľkou nocou, vyrábať perníčky šikovnými rukami  z kresťanskej komunity v Dubline 😉

…je to tiež ideálna príležitosť sa stretnúť a spoločne vytvoriť dielo hodné obdivu a k zjedeniu 🙂 Tento rok sa pečenie a zdobenie uskutočnilo v rodine Kraľovičových. Čerstvá mamička Erika, dokonca s malou Ellie v šatke, zdobila perničky.

V príjemnej predvianočnej atmosfére plnej perníkovej vône čas plynul a hneď bol večer. Perníčky sme nechali načas odležať a verte neverte, nielen chutne vyzerali, ale aj chutili 🙂

Recept nám tu zanechala Lucka Jandurová zo Zuberca, tiež aj spolu s perníkovou tradíciou.

Kto by si chcel pozrieť perníkovanie  z čias minulých, nech si klikne na “pernikovy archiv”

Každý, kto by chcel pridať ruku k dielu, je srdečne vitaný 🙂

 

Článok napísala Gabriela Cristea.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Prednáška v kaplnke sv. Kataríny

Dominikán brat Matthew z Trinidadu, ktorý práve študuje za kňaza a tento rok ho čaká vysviacka, je veľkou oporou a prínosom pre slovenskú modlitbovú skupinu Lectio Divina, ktorá sa neustále stretáva každý štvrtok o 20.00 hod. v kaplnke Sv. Katariny.

Brat Matthew nám nielenže prináša Ježiša v Oltárnej Sviatosti počas Lectia Divina, ale nás aj obohacuje svedectvami zo svojho rehoľného života.

Po sviatku Sv. Valentína si dokonca pripravil pre skupinku slovákov krátku prednášku o dôležitosti rodiny, z ktorej vychádzame a do ktorej sa navraciame, čiže do Božej rodiny tvoriacej Cirkev. Poukázal na dôležitosť spolupráce s Bohom pri počatí nového života, ďalej na nezastupiteľnú úlohu otca a matky v rodine a hlavne na dodržanie a veľký význam čistoty pred vstupom do manželstva.

Pri tejto príležitosti nám pootvoril dvierka do svojho súkromného života v Trinidade a priblížil nám vtipnými poznámkami osoby, ktoré v jeho živote veľa znamenali.

Potom nasledovala voľná diskusia k téme a s pocitom utvrdenia sa vo viere a vytrvalosti k čistému životu sme opúšťali kaplnku Sv. Kataríny.

 

Článok napísala Gabriela Cristea.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Krížová cesta na Sugar Loaf 2014

Bola sobota, 12. apríla 2014, deň pred nedeľou utrpenia Pána.

Ako tradične, sprevádzalo nás ideálne slnečné počasie a preto dobre naladení a tiež Bohom požehnaní sme zahájili výstup na známy kopec neďaleko Dublinu – Sugar Loaf.

Ako vždy v tento pôstny čas, bol výstup spojený s modlitbou krížovej cesty nášho Pána Ježiša Krista.

Partia slovákov stúpala až na vrchol nesúc kríž. Vedomí si obety, akú pre nás dobrovoľne podstúpil Ježiš Kristus, s taize piesňami na perách sme prišli až na samý vrchol, kde skončila jedna púť a kde začala iná.

A vidíme sa opäť o rok 🙂

Článok napísala Gabriela Cristea

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Nácviky na tieňovú krížovú cestu

Prinášame pár fotiek ako spomienku na zborové prípravy piesní na Tieňovú krížovú cestu v pôste 2014.

Vďaka patrí všetkým, ktorí venovali svoj čas, priestor a talenty k zladeniu nástrojov a hlasov, ktoré potom dotvárali atmosféru ukrižovania Pána.

Článok napísala Gabriela Cristea

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Víkendová duchovná obnova v Ardee (14.11.-16.11.2014)

Tak radostný kňaz Peter Girášek 🙂 a tak zapálený pre Pána a svoje včielky 😀

…veru v takom medovom duchu plného otázok a tiež aj odpovedí sa niesla duchovná obnova slovenskej kresťanskej komunity v Dubline.

V piatok podvečer vyrazilo 12 mladých ľudí na víkend do Ardee, neďaleko Droghedy, obnoviť si ducha vzdávaním vďaky Pánovi.

Na obnove sa stretli ľudia, ktorí vedený Duchom Svätým, dokázali otvoriť svoje srdcia Pánovi a tiež službe navzájom. Počas víkendu bol  vyhradený čas na stíšenie sa v tichu a slobode “len Boh a ja”, po ktorých nasledovalo trojkolové zdieľanie bohaté na dotyky Ducha Svätého.

Adorácia, sväté omše nesené na ” nohách jeleníc”, spoločná modlitba Svätého ruženca,  čas na spoločnú prípravu chutných dobrôt, či spoločné vychutnávanie a tiež krátka spoločná prechádzka po okolí, vytvorila priateľskú atmosféru domova plného vďaky a chvály nášmu Nebeskému Otcovi, ktorý miluje svoje deti za každých okolností a v každej chvíli.

Vďaka patrí aj otcovi Petrovi, ktorý je tak plný radosti a lásky k Bohu a mladým, že ich nanovo zapaľuje horlivosťou v službe Pánovi, či už v manželstve alebo v osobitných povolaniach. Myslím, že každý opúšťal útulný dom v Ardee so srdcom otvoreným Bohu a ďakoval aj za tie tažké chvíle v živote, ktoré sme symbolicky odovzdali Bohu na oltár v zelenej miske.

Z obnovy som si ja osobne odniesla predsavzatie: Nedovoliť, aby bolesť zatienila vedomie blízkosti Boha, neobchádzať svoj kríž, ale ho prijať s pokorou, a tak ako Ježiš, ísť do sveta a robiť veci nové skutkami lásky a milosrdenstva…nie zajtra, ale už dnes 🙂

 

ps: otec Peter prisľúbil ďalšiu duchovnú obnovu v Ardee niekedy v apríli, tak kto by mal záujem, je viac ako srdečne vítaný 😉

 

Článok napísala Gabriela Cristea

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Tieňová krížová cesta

V sobotu 5. apríla sa v kaplnke Sv. Kataríny na Dorset Street uskutočnila pôstna duchovná obnova.

Počas tejto obnovy mohli prítomní prijať sviatosť zmierenia, ktorú vysluhovali obaja slovenskí kňazi otec Eugen i otec Gašpar.

Pôstna duchovná obnova bola tento rok obohatená aj divadelným vstupom, ktorý trval asi hodinu.

Niekoľko mladých šikovných ľudí sa podujalo stvárniť príbeh krížovej cesty tieňovým divadlom, ktoré bolo popretkávané gospelovými piesňami.

Príbeh Ježiša Krista vyrozprával v podaní Štefana I. evanjelista Ján a  nechýbalo naozaj nic…

Ježiš (Peťo V.) umyl ušeníkom nohy, kohút zakikiríkal keď Peter (Peťo K.) zaprel, Pilát (Heňo Z.) dal Ježiša zbičovať. Vojaci (Janko K. a Dominik B.) ho pribili na kríž.

Kladivo tupo bilo na drevo a človek sa cítil, že je tam, že ten príbeh sa ho týka, že je v jeho srdci.

Ježis zvolal: ” Dokonané!”

Ostalo ticho, len sviece v rukách divákov tíško tleli a vydávali svedectvo o tom, že je tu nádej, teplo a láska, ktorá nekončí.

 

 

 

 

 

Ježiša sňali z kríža, do lona si ho privinula Mária (Monika V.). Príbeh sa však nekončí. Ani pôst nie je o smrti a smútku.

Mária Magdaléna (Erika K.) plakala, Ježiš k nej pristúpil a dal jej posolstvo, aby všetci vedeli, že Pán je živý.

 

 

 

 

 

Aj tento príbeh sa skončil víťazstvom dobra a lásky. V nasleducúcich Veľkonočných sviatkoch Vám aj ja prajem, aby vo vašich životoch nechýbala láska a víťazilo dobro.

Pôstnu obnovu sme ukončili slávením vigilnej svätej omše a už teraz sa tešíme na obnovu o rok.

Napísala: Katarína Giertlová

Foto: Janka Gábriková

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Adventná zbierka 2013

Tak ako sa stalo už tradíciou, aj v roku 2013 naša komunita počas adventu zorganizovala zbierky.

Jednu materiálnu pre Útulok sv. Vincenta v Bratislave a jednu finančnú pre malého Dávidka a jeho rodinu.

Touto cestou by Vám, všetkým, ktorí ste sa do týchto zbierok akýmkoľvek spôsobom zapojili, chceli poďakovať tí, ktorým sme v januári 2014 zbierky odovzdali.

V mene našej organizácie by som chcel vyjadriť poďakovanie za zrealizovanie zbierky pre naše zariadenie. Darované predmety prispeli k zlepšeniu kvality života našich klientov.

Ďakujeme a ostávame s pozdravom.

RNDr. Róbert Mikóci

zástupca projektového manažéra

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul

 

 

 

 

 

Za finančnú podporu z celého srdca ďakuje aj Dávidko spolu s rodičmi Jankou a Petrom, ktorým sme vďaka Vám odovzdali 900 eur, ktoré budú použité na Dávidkove rehabilitácie.

Osobitne ďakujeme za spoluprácu prepravcovi Slovak Online Ltd., vďaka ktorým sme zbierku bezplatne prepravili na Slovensko.

Za vaše dary a štedrosť Vám patrí veľké ĎAKUJEME.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Cesta +

 

O kresťanskej komunite slovákov v Dubline očami koordinátorky Kataríny Giertlovej si môžete prečítať tu:

 

http://www.cestaplus.sk/zahranicami/nazov/krajina-plna-prekvapeni

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

ČO SA DIALO V roku 2013 v kresťanskej komunite v DUBLINE.

Je tu Nový rok. Mnoho ľudí si v novom roku robí plány, čo a ako, a kedy spraví v tomto roku.

Aj naša komunita má plány na rok 2014, teraz by som sa však chcela pozrieť na to, čo všetko sa nám podarilo v tom roku starom.

Začneme pekne poporiadku. V roku 2013 sme pre snúbenecké páry pripravili tri predmanželské prípravy – vo februári, júni a septembri. Spolu sme na manželstvo tak pripravovali 31 párov. Mnohé z nich už sviatosť manželstva počas roku 2013 prijali, preto im ešte raz prajeme všetko dobré na spoločnej ceste!

Komunita zorganizovala pre rodiny tri duchovné obnovy – marcovú, ktorá sa niesla v znamení pôstu, stretnutie sme začali krátkou sv. omšou, potom si rodičia vypočuli krátku prednášku a diskutovali na tému Zaľúbenosť a Láska v Manželstve, deti si vyrábali krásne mozaikové krížiky a neskôr s rodičmi kalváriu. Na koniec sme sa všetci, veľkí aj malí na nádvorí kláštora redemptoristiek pomodlili krížovú cestu a šli domov, pôstne naladení.

Druhá obnova rodín – májová, mala mariánsky nádych, opäť ako tradične, sa začalo sv. omšou, rodičia sa zahĺbili do diskusie na tému korene manželstva a keďže bolo kráááásne slnečno a teplúčko, celé sa to odohralo von, na trávičke a čerstvom vzduchu. Deti vyrobili nádherné ruženčeky a mnoho iného a spolu s rodičmi neskôr zmajstrovali nádherné holubice symbolizujúce Ducha svätého.

Posledná obnova toho roku sa konala v októbri. Tá sa niesla v duchu jesennom a dušičkovom. Po sv. omši, kde sa deti vyspievali dosýtosti, sa rodičia odobrali na svoj program, tentokrát sme si vypočuli prednášku na tému Obrazy Boha v živote človeka. Deti si zatiaľ tvorivo vyrábali pestrofarebné papierové sovy a neskôr veľmi pekné a kreatívne kahančeky, kde sa napísali mená všetkých zosnulých, na ktorých pamätáme.

V máji sa rodiny stretli aj pri inej príležitosti a na inom miest. Oslavovalo sa najmä MDD, grilovalo sa, deti mali pripravený program s množstvom hier a namaľovali si svoj vlastný canvas, ktorý si zobrali domov na pamiatku. Hral sa tenis, futbal…

V marci 2013 nás svojou návštevou poctil aj otec biskup Jozef Haľko, v rámci svojej pracovnej návštevy sa stretol s kňazmi – Eugenom Rybanským, Gašparom Habarom a mnohými krajanmi. Počas svojej návštevy vyslúžil sviatosť birmovania jedenástim Slovákom žijúcim v Longforde a v nedeľu celebroval slávnostnú svätú omšu v St. Saviour`s Church.

Otcovi biskupovi sme samozrejme ukázali aj slávny írsky Guinness, navštívil aj najznámejšiu katedrálu svätého Patrika v Dubline, ako aj známu väznicu Kilmainham Gaol.

Pôst sa v našej komunite niesol vo veľmi pokojnej a dôstojnej atmosfére.
V sobotu 16.3.2013 sa uskutočnil tradičný výstup na Sugar Loaf v Bray. O druhej poobede sa stretli pod kopcom mladí, ktorí sa chceli zúčastniť výstupu na kopec spojeným s krížovou cestou. Na vrchole každý zapichol svoj drevený krížik, ako symbol zanechania svojich starostí/ trápení na kopci.

Týždeň nato sa komunita už pripravovala vo veľkom na slávenie Veľkonočných sviatkov, pôst sme ukončili pôstnou duchovnou obnovou v Kaplnke sv. Kataríny.

Obrady Veľkého piatku sa niesli v znamení ticha, pokoja, lásky, vďaky a pokory. Pašie odzneli chrámom, poklona pri kríži vniesla aj slzy do očí. Veľkonočný pondelok bol však veľkolepý.  Slávnostná sv. omša bola sprevádzaná nádherným spevom, ručne pripravené dary k oltáru niesli tí najmenší a po sv. omši sa už všetci radovali a hostili na bohatom agapé.

Záver roku sa tiež niesol v znamení veselice. V novembri to bola Katarínska zábava, na organizácii ktorej sme sa podieľali spolu s FS Ostroha. Večer sa začal vystúpením súboru z Francúzska – FS Nádeje, po ktorom vystúpila naša dublinská fenomenálna Ostroha. Posledné minúty vystúpenia sa niesli v duchu vianočnom, odzneli koledy, zrak padol na Betlehem, tichá noc v troch jazykoch a už sme boli sviatočne naladení. Večer pokračoval až do rána, tancovalo sa, papkalo pri bohatých švédskych stoloch, nadránom zahrala kapela Gremmy, no proste skvelá veselica.

December bol v našej komunite už len vyvrcholením celého toho dobra, čo sa nám dostalo počas celého roka.

V prvú nedeľu adventnú sme počas sv. omše posvätili naše adventné vence. Aby svetlo z nich horelo a posväcovalo naše príbytky celú dobu adventnú. Druhú nedeľu adventu na nás nezabudol Mikuláš a doniesol aj sladké pod zúbky.

Na tretiu adventnú nedeľu nás prišli potešiť priatelia z Ostrohy. Pred sv. omšou vystúpili so svojim tradičným vianočným vystúpením už po siedmy krát.

Posledný týždeň pred Vianocami mali všetci možnosť sa zahĺbiť, stíšiť sa a zastaviť na moment počas vianočnej duchovnej obnovy.

Počas adventu naša komunita zorganizovala dve zbierky, jednu materiálnu pre spolok sv. Vincenta de Paul, ktorý pracuje s ľuďmi bez domova. Balíky pre nich Írsko opustia už budúci týždeň, za pomoci dobrých ľudí z irsko-preprava.sk.

Druhá zbierka bola finančného charakteru, pre dvojročného chlapčeka Dávidka a jeho rodinu, ktorí sa ocitli vo finančnej tiesni a tažkej životnej situácii. Za podporu všetkým ďakujeme!!!

A Vianoce sú tu! Vianočná sv. omša sa začala tento rok netradične, na úvod k nám zavítala svätá rodina s malým Ježiškom. Deti mu mohli odniesť dary a potom ich sv. Jozef vyzval, aby sa spolu odfotili. Po sv. omši na zúčastnených opäť čakalo agapé s bohato prestretými stolmi a na nich samé dobré vianočné dobrôtky.

Koniec roka sme zavŕšili sv. omšou na sviatok sv. rodiny, počas ktorej si manželia obnovili svoje manželské sľuby a takto rodinne sme ukončili tento rok.

Verím, že aj rok 2014 bude pre kresťanskú komunitu v Dubline úspešný a požehnaný. To vyprosujem u nášho láskavého Pána Vám všetkým.

 

 

Napísala Katarína Giertlová 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
©2012-2019 Kresťanská komunita Slovákov žijúcich v Írsku | Slovenské sväté omše v Dubline | Slovenský kňaz v Írsku | Slovenskí kresťania v Írsku