Oznamy

Dvakrát veľké ĎAKUJEM

Slovenská kresťanská komunita v Dubline by sa chcela čo najsrdečnejšie poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do adventných zbierok v roku 2015.

Touto cestou chceme zverejniť aj poďakovanie tých, ktorým bola zbierka určená.

Zbierka materiálno-finančná putovala do Bratislavy, spolku sv. Vincenta de Paul.

Ďakujem za zorganizovanie zbierky a ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto zbierky pripojili a prosíme, aby ste im v našom mene poďakovali. Veci, ktoré ste nám darovali boli poslané do nocľahárne sv. Vincenta de Paul, na Ivanskej ceste. V súčasnosti tam prespáva 170-180 klientov každú noc.

Vaša zbierka dorazila v poriadku a veľmi pekne ďakujeme za doručené veci. Zvlášť sme sa potešili ponožkám, plachtám a bundám, ktoré boli v balíkoch.

Tiež som kontroloval výpisy z banky a dňa 21.2.2016 sme na účet prijali Váš dar.

Prosím, ak je to možné sprostredkujte naše poďakovanie všetkým, ktorí sa na zbierke podieľali.

Ďakujeme za Vašu pomoc a prajeme Vám veľa úspechov do nového roka a pekné dni.

S pozdravom,

Miro Jurik

Druhá zbierka putovala do obce Starý Tekov a tu je odkaz od pána Milana:

Chcem sa Vám touto cestou poďakovať za finančnú zbierku, ktorú ste mi poslali na moj účet. Poďakovanie patrí aj mojej neteri, Majke Švecovej, ktorá Vás informovala o mojej situacii v rodine, ktorá nastala po smrti mojej manželky, Kataríny Švecovej. Porodila nám krásneho synčeka Richarda, o ktorého sa teraz musím starať ja. Je to práca pre chlapa veľmi náročná a velmi obdivujem Vás, milé mamičky, ktoré musíte venovať takúto staroslivosť deň-noc svojim malým ratolestiam. V mojom prípade je to o to tažšie, keďže už mám aj svoje roky /55/, ale veľmi sa tomu teším, malý mi dodáva sily, je krásny, rastie ako z vody a vďaka Bohu je zdravý. Keďže máme spolu s manželkou 6 detí, je to v tejto chvíli pre mňa veľká záťaž a musím sa s tým vyrovnať. Verím, že s Božou pomocou a príhovorom Panny Márie to zvládnem.

Ešte raz, srdečná vďaka za finančnú pomoc, budem celej slovenskej komunite v Dubline venovať svoje modlitby a budem na Vás spomínať. Finančnú hotovosť, ktorú ste mi poslali, využijem pre moje dietky na šatstvo, školstvo a zlepšenie našej ťažkej situácie.

Prosím, aby ste tieto riadky prečítali vo Vasěj komunite, alebo na sv. omši.

Srdečná vďaka

S Pánom Bohom

Milan Švec

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

MÍĽNIKY, KĽÚČOVÉ UDALOSTI KOMUNITY

ĽNIKY, KĽÚČOVÉ UDALOSTI KOMUNITY

jar 2005 – prvé stretnutie slovenských rodín

október 2005– prvé slovenské modlitebné stretnutie

máj 2006– prvá zábava organizovaná slovenskou kresťanskou komunitou

jún 2006– prvá slovenská svätá omša pre slovákov v Dubline

december 2006 – prvé Mikulášske posedenie pre slovenské deti

september 2007 – príchod Gašpara Habaru, kňaza a misionára Spoločnosti Božieho Slova, ktorý sa slovákom venoval vo svojom voľnom čase telom aj dušou, s čím súviselo aj to, že komunita dostala priestor na svoje pravidelné slávenie sv. omše u Dominikánov, najskôr v kaplnke sv. Kataríny a neskôr v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa. (St. Saviour’s Church)

december 2008 – prvé bábkové divadlo pre deti pod vedením Štefana Iringa s názvom Dlhý nos

september 2009 – prvá slovenská svätá omša v Corku v kostole Najsvätejšej trojice, omše pokračovali podľa dohody až do septembra 2011

marec 2011 – bábkové predstavenie pod názvom Conrád, ktoré malo obrovský úspech

október 2011– príchod diecézneho kňaza Eugena Rybanského, prvého oficiálne povereného kňaza pre slovenskú komunitu v Írsku a návšteva arcibiskupa Róberta Bezáka

jún 2012– spoluúčasť na organizovaní 50. Medzinárodného Eucharistického kongresu

október 2012 prvá slovenská svätá omša v Longford, po nej sa slov. sväté omše začali v Longford sláviť pravidelne raz za mesiac

december 2012 – adventná zbierka pre detské ARO v Košiciach

marec 2013– návšteva Bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka, zodpovedného za pastoráciu slovákov žijúcich v zahraničí

začiatok roka 2013 – zbierka pre deti v detskom domove v Lesotho, kde v tom čase pôsobila Lenka Valusová, ktorá sa predtým dlhé roky venovala práve našej komunite, ako jej koordinátorka

december 2013 –  dve zbierky, jedna materiálna pre spolok sv. Vincenta de Paul, ktorý pracuje s ľudmi bez domova a druhá zbierka bola finančného charakteru pre dvojročného chlapčeka Dávidka a jeho rodinu, ktorí sa ocitli vo finančnej tiesni a tažkej životnej situácii

december 2014 –  zbierka pre sestričky seleziánky z Bratislavy, kde sme podporili projekt pre mladých pod názvom GPS, projekt bol zameraný na rozpoznávanie svojho povolania

rok 2015 – 10. výročie SKK v Dubline

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Slovenská kresťanská komunita oslavuje 10 ROKOV

Milí priatelia,

Bolo to v roku 2005, kedy sa kresťanská komunita Slovákov v Dubline začala formovať ako určitá potreba niekoľkých mladých ľudí, ktorí mali v srdci túžbu stretávať sa a spoločne sa modliť.

Práve v tom roku do Dublinu prišli na štúdium traja slovenskí študenti z rehole dominikánov. Keď zistili, že v Dubline je mladá „slovač“, spoločne založili štvrtkové modlitebné stretko Lectio Divina, ktoré funguje dodnes.

Stretnutia sa diali pod strechou dominikánskeho konventu, postupne na ne začalo chodiť stále viac a viac ľudí, v komunite sa objavili aj prvé rodinky s deťmi, ktoré si v tom čase založili stretnutia rodín a aj keď mnohé zo zakladajúcich rodín už z Írska odišli, v tradícií sa pokračuje. Celodenné stretnutia rodín bývajú pravidelne každé tri mesiace. Veľká vďaka patrí všetkým rodinám, ktoré sa účastnili na tom, aby tieto stretnutia obohacovali slovenské rodiny v Írsku.

Keď sa v roku 2007 v Dubline “objavil” slovenský misionár, verbista Gašpar Habara, spolu s ním prišla vytúžená príležitosť v slovenskom jazyku sláviť aj sväté omše.
Priestory kostola opäť ponúkli tunajší dominikáni a tak sa stali akýmisi duchovnými patrónmi slovenskej kresťanskej komunity. Sv. omše sa začali slúžiť každú nedeľu o piatej poobede a tak sa slávia až dodnes. Po sv. omši ako už všetci vedia, nás vždy čaká teplý čajík, k nemu niečo sladké a to všetko s láskou pripravujú aktívni členovia spoločenstva.

Okrem štvrtkových modlitebných stretnutí slovenská komunita organizuje mnoho iných aktivít a akcií. Za spomienku určite stoja: kresťanská iniciácia dospelých pre tých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí krstu, Eucharistie a birmovania, predmanželské prípravy pre snúbenecké páry, slávenie slovenských sv. omší v Longford a vysluhovanie sviatostí, duchovné obnovy rodín, mnoho akcií pre deti, ktoré sa organizujú na Mikuláša či na Deň detí, pôstna a adventná duchovná obnova, futbalové podujatia, bábkové divadlo, adventné zbierky a spoluúčasť pri organizovaní zábav, a mnoho iného.

Dôležité miesto v našej komunite má nepochybne spevácky zbor, ktorý každú nedeľu obohacuje liturgiu s nádherne nacvičenými piesňami. V zbore sa už vystriedalo mnoho talentovaných hudobníkov a spevákov, ktorí pod vedením či Simony Rusnákovej alebo Dagmar Valovej, vždy spievali zo srdca na slávu a chválu Nebeského Otca.

Od októbra 2011 sa duchovnej stránke nášho bytia venuje otec Eugen Rybanský, ktorý je duchovným správcom Slovenskej kresťanskej misie v Dubline. Svojim príchodom prebral žezlo po otcovi Gašparovi, ktorý aj keď vzdialený od Dublina hodinu autom, nás stále z času na čas poteší svojou prítomnosťou.

Dnes je nás v komunite približne 150 ľudí, z toho sa asi 20 členov aktívne podieľa na chode komunity, čo znamená, že organizujú alebo pomáhajú pri organizácií rôznych podujatí. Ide prevažne o mladých, aktívnych slovákov a mnoho mladých rodín s detičkami, ktoré v našej komunite pribúdajú z roka na rok. Dokonca by sa dalo povedať, že za posledné 3 roky naša komunita prežíva akýsi “ baby boom”.
Naše spoločenstvo je aktívnou skupinou ľudí, ktorí si vedia pomôcť navzájom, pomodliť sa za potreby tých druhých a tak vytvoriť pocit domova v ďalekom svete.

Asi takto nejak by som predstavila našu komunitu.

Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí sa venovali alebo sa venujú a pracujú na raste spoločenstva. Ďakujem za všetku snahu, podporu a čas venovaný kresťanskej komunite Slovákov v Írsku.

Katarína Giertlová
Koordinátorka komunity

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Misijný omšový spolok

Kresťanská komunita Slovákov v Dubline ponúka možnosť stať sa členom misijného omšového spolku a tým podporiť misijné dielo Cirkvi.

Každú nedeľu po slovenskej svätej omši sa stačí obrátiť na členku spev. zboru Gabiku, ktorá vás rada zapíše do spolku.
  

   Každý člen Misijného omšového spolku:

  • sa stáva aktívnym duchovným spolupracovníkom misionárov verbistov pri napĺňaní ich misijného poslania, a tak má účasť na všetkých dobrách konaných Spoločnosťou Božieho Slova;
  • má účasť na dobrodeniach a požehnaní siedmich svätých omší, ktoré kňazi Spoločnosti Božieho Slova denne slúžia na rozličných miestach sveta;
  • je zahrnutý do modlitieb misionárov Spoločnosti Božieho Slova, ktorí sa denne modlia za svojich dobrodincov;
  • má záruku, že aj po smrti sa bude na neho pamätať, pretože bude mať naďalej účasť na milostiach svätých omší Misijného omšového spolku.

Sväté omše slúžené za členov spolku sa volajú aj večné omše, pretože sa slúžia stále, za života člena spolku i po jeho smrti. Za člena preto môže byť prijatý aj zosnulý.

Členom spolku sa nepredpisujú zvláštne povinnosti, ale odporúča sa im denne sa pomodliť Zdravas Mária s dodatkom: “Mária, kráľovná apoštolov, pomáhaj všetkým misionárom a oroduj za tých, čo ešte nepoznajú Ježiša Krista. Amen.”

Jednorazový príspevok 7 € za člena je zároveň podporou misijného diela. Každý nový člen dostane na pamiatku obrázok, na ktorom je uvedené znenie apoštolského požehnania Sv. Otca Františka pre členov Spolku.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Kázne otca Eugena Rybanského

Ak by ste sa radi vrátili k nedeľnej kázni otca Eugena Rybanského a máte záujem o pravidelné zasielanie jeho kázní emailom, vyplňte, prosím, krátky formulár na pravej strane tejto stránky – priamo pod sekciou Plánované akcie.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Modlitby matiek v Dubline

Modlitby matiek v Dubline

Modlitby Matiek v Dubline fungujú už takmer 4 rok.

Pravidelne sa stretávajú 2 skupinky.

Jedna vo Finglas, v utorky 7.30 pm a druhá v Tallaght v piatky o 8.30 pm.

Ak máte túžbu sa pridať alebo vytvoriť novú skupinku, kontaktujte Katku na modlitbymatiekdublin@gmail.com

alebo telefonicky Katarina (skupina vo Finglas) 086 1607848

Monika (skupina v Tallaght) 086 1222407

info o MM:

Stretnutia sú vhodné pre všetky ženy so srdcom matky tj. vydaté, slobodné, bezdetné manželky, babičky, rehoľníčky.

Členky môžu patriť k rôznym vierovyznaniam.

Jazyk modlitbových stretnutí – uprednostňujeme slovenčinu (príp. česky hovoriace mamy sú vítané).

veľkosť skupiniek – odporúča sa 2-8 matiek

frekvencia stretnutí – 1x týždenne cca. 1 hod.

V prípade záujmu o detailnejšie informácie alebo ak sa rozhodnete zapojiť, nás kontaktujte na mailovej adrese modlitbymatiekdublin@gmail.com, kontaktná osoba Katarína Mrvová.

Informácie a históriu Modlitby matiek si môžete prečítať na: http://www.modlitbymatiek.sk/

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Internetové kresťanské kníhkupectvo Zachej.sk

Máte záujem o náboženskú literatúru v slovenskom jazyku?

Potom je tu pre Vás internetové kresťanské kníhkupectvo Zachej.sk – http://www.zachej.sk/.

Knihy si môžete objednať aj do Írska.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Slovenská kresťanská misia vo Vatikánskom rozhlase

 

Mnoho Slovákov už od 90. rokov vycestovalo za prácou do zahraničia. Jednou z takýchto krajín je Írsko, kde sa za posledné roky vytvorilo životaschopné katolícke spoločenstvo Slovákov. Duchovným správcom Slovenskej katolíckej misie v Dubline je od roku 2010 otec Eugen Rybanský, ktorý predtým pôsobil v USA a v Kanade. Okrem neho sa Slovákom v Írsku už viacero rokov venuje aj páter Gašpar Habara z rehole verbistov. V náboženskom živote Slovákov v Írsku zohráva veľkú úlohu iniciatíva laikov.

Katarína Giertlová ako psychologička od roku 2012 vedie v Dubline poradenské centrum pre osobnostný rast, priblížila pre Vatikánsky rozhlas duchovné, spoločenské, kultúrne a športové aktivity Slovenskej katolíckej misie. Internetová stránka www.krestania.ie slúži slovenskej komunite ako hlavný kontakt a pre návštevníkov Dublinu ako zdroj informácií o slovenských svätých omšiach.

Peter Vičan ako aktívny člen modlitbového spoločenstva opisuje, ako sa z potreby navzájom sa podržať a spoločne prežívať vieru vyvinulo medzi Slovákmi v Dubline spoločenstvo, ktoré sa pravidelne stretáva pri meditovaní Božieho slova. Odpovedá aj na otázku, ako vplýva na život slovenského katolíckeho spoločenstva v Dubline ekonomická kríza v posedných rokoch.

Duchovný správca misie otec Eugen Rybanský hovorí o prepojení medzi Slovenskou katolíckou misiou a domácimi Írmi. Domovským miestom Slovenskej katolíckej misie je totiž farský kostol dominikánov v centre Dublinu, kde prichádzajú do kontaktu viaceré národy.

Napísal Jozef Bartkovjak SJ

Dublin Slovenska katolicka misia VR 140208

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Slovenské sväté omše v Longford

Na slovenskej svätej omši sa môžete zúčastniť aj v Longford, vždy druhú sobotu v mesiaci.

V tento deň je tiež možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Pre viac informácií kontaktujte Jána Bencúra na tel. čísle 086 3197 519.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Slovenské omše v európskych a zámorských mestách

Cestujete do zahraničia? Ste študentom programu Erasmus alebo pracujete v inej krajine? Zdržujú sa v zahraničí vaše deti alebo príbuzní? V nasledujúcich mestách nájdete pravidelné sväté omše.

Viac informácií

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
©2012-2019 Kresťanská komunita Slovákov žijúcich v Írsku | Slovenské sväté omše v Dubline | Slovenský kňaz v Írsku | Slovenskí kresťania v Írsku