Zamyslenia

MÍĽNIKY, KĽÚČOVÉ UDALOSTI KOMUNITY

ĽNIKY, KĽÚČOVÉ UDALOSTI KOMUNITY

jar 2005 – prvé stretnutie slovenských rodín

október 2005– prvé slovenské modlitebné stretnutie

máj 2006– prvá zábava organizovaná slovenskou kresťanskou komunitou

jún 2006– prvá slovenská svätá omša pre slovákov v Dubline

december 2006 – prvé Mikulášske posedenie pre slovenské deti

september 2007 – príchod Gašpara Habaru, kňaza a misionára Spoločnosti Božieho Slova, ktorý sa slovákom venoval vo svojom voľnom čase telom aj dušou, s čím súviselo aj to, že komunita dostala priestor na svoje pravidelné slávenie sv. omše u Dominikánov, najskôr v kaplnke sv. Kataríny a neskôr v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa. (St. Saviour’s Church)

december 2008 – prvé bábkové divadlo pre deti pod vedením Štefana Iringa s názvom Dlhý nos

september 2009 – prvá slovenská svätá omša v Corku v kostole Najsvätejšej trojice, omše pokračovali podľa dohody až do septembra 2011

marec 2011 – bábkové predstavenie pod názvom Conrád, ktoré malo obrovský úspech

október 2011– príchod diecézneho kňaza Eugena Rybanského, prvého oficiálne povereného kňaza pre slovenskú komunitu v Írsku a návšteva arcibiskupa Róberta Bezáka

jún 2012– spoluúčasť na organizovaní 50. Medzinárodného Eucharistického kongresu

október 2012 prvá slovenská svätá omša v Longford, po nej sa slov. sväté omše začali v Longford sláviť pravidelne raz za mesiac

december 2012 – adventná zbierka pre detské ARO v Košiciach

marec 2013– návšteva Bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka, zodpovedného za pastoráciu slovákov žijúcich v zahraničí

začiatok roka 2013 – zbierka pre deti v detskom domove v Lesotho, kde v tom čase pôsobila Lenka Valusová, ktorá sa predtým dlhé roky venovala práve našej komunite, ako jej koordinátorka

december 2013 –  dve zbierky, jedna materiálna pre spolok sv. Vincenta de Paul, ktorý pracuje s ľudmi bez domova a druhá zbierka bola finančného charakteru pre dvojročného chlapčeka Dávidka a jeho rodinu, ktorí sa ocitli vo finančnej tiesni a tažkej životnej situácii

december 2014 –  zbierka pre sestričky seleziánky z Bratislavy, kde sme podporili projekt pre mladých pod názvom GPS, projekt bol zameraný na rozpoznávanie svojho povolania

rok 2015 – 10. výročie SKK v Dubline

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Slovenská kresťanská komunita oslavuje 10 ROKOV

Milí priatelia,

Bolo to v roku 2005, kedy sa kresťanská komunita Slovákov v Dubline začala formovať ako určitá potreba niekoľkých mladých ľudí, ktorí mali v srdci túžbu stretávať sa a spoločne sa modliť.

Práve v tom roku do Dublinu prišli na štúdium traja slovenskí študenti z rehole dominikánov. Keď zistili, že v Dubline je mladá „slovač“, spoločne založili štvrtkové modlitebné stretko Lectio Divina, ktoré funguje dodnes.

Stretnutia sa diali pod strechou dominikánskeho konventu, postupne na ne začalo chodiť stále viac a viac ľudí, v komunite sa objavili aj prvé rodinky s deťmi, ktoré si v tom čase založili stretnutia rodín a aj keď mnohé zo zakladajúcich rodín už z Írska odišli, v tradícií sa pokračuje. Celodenné stretnutia rodín bývajú pravidelne každé tri mesiace. Veľká vďaka patrí všetkým rodinám, ktoré sa účastnili na tom, aby tieto stretnutia obohacovali slovenské rodiny v Írsku.

Keď sa v roku 2007 v Dubline “objavil” slovenský misionár, verbista Gašpar Habara, spolu s ním prišla vytúžená príležitosť v slovenskom jazyku sláviť aj sväté omše.
Priestory kostola opäť ponúkli tunajší dominikáni a tak sa stali akýmisi duchovnými patrónmi slovenskej kresťanskej komunity. Sv. omše sa začali slúžiť každú nedeľu o piatej poobede a tak sa slávia až dodnes. Po sv. omši ako už všetci vedia, nás vždy čaká teplý čajík, k nemu niečo sladké a to všetko s láskou pripravujú aktívni členovia spoločenstva.

Okrem štvrtkových modlitebných stretnutí slovenská komunita organizuje mnoho iných aktivít a akcií. Za spomienku určite stoja: kresťanská iniciácia dospelých pre tých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí krstu, Eucharistie a birmovania, predmanželské prípravy pre snúbenecké páry, slávenie slovenských sv. omší v Longford a vysluhovanie sviatostí, duchovné obnovy rodín, mnoho akcií pre deti, ktoré sa organizujú na Mikuláša či na Deň detí, pôstna a adventná duchovná obnova, futbalové podujatia, bábkové divadlo, adventné zbierky a spoluúčasť pri organizovaní zábav, a mnoho iného.

Dôležité miesto v našej komunite má nepochybne spevácky zbor, ktorý každú nedeľu obohacuje liturgiu s nádherne nacvičenými piesňami. V zbore sa už vystriedalo mnoho talentovaných hudobníkov a spevákov, ktorí pod vedením či Simony Rusnákovej alebo Dagmar Valovej, vždy spievali zo srdca na slávu a chválu Nebeského Otca.

Od októbra 2011 sa duchovnej stránke nášho bytia venuje otec Eugen Rybanský, ktorý je duchovným správcom Slovenskej kresťanskej misie v Dubline. Svojim príchodom prebral žezlo po otcovi Gašparovi, ktorý aj keď vzdialený od Dublina hodinu autom, nás stále z času na čas poteší svojou prítomnosťou.

Dnes je nás v komunite približne 150 ľudí, z toho sa asi 20 členov aktívne podieľa na chode komunity, čo znamená, že organizujú alebo pomáhajú pri organizácií rôznych podujatí. Ide prevažne o mladých, aktívnych slovákov a mnoho mladých rodín s detičkami, ktoré v našej komunite pribúdajú z roka na rok. Dokonca by sa dalo povedať, že za posledné 3 roky naša komunita prežíva akýsi “ baby boom”.
Naše spoločenstvo je aktívnou skupinou ľudí, ktorí si vedia pomôcť navzájom, pomodliť sa za potreby tých druhých a tak vytvoriť pocit domova v ďalekom svete.

Asi takto nejak by som predstavila našu komunitu.

Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí sa venovali alebo sa venujú a pracujú na raste spoločenstva. Ďakujem za všetku snahu, podporu a čas venovaný kresťanskej komunite Slovákov v Írsku.

Katarína Giertlová
Koordinátorka komunity

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Mons. Róbert Bezák: Každý z nás má svoju misiu života

Krestania.ie, 24.10.2011, OV  Arcibiskup Mons. Róbert Bezák počas uplynulého víkendu navštívil Dublin. Na pozvanie misionára Gašpara Habaru zo Spoločnosti Božieho slova pricestoval v piatok popoludní aby osobne stretol slovenských veriacich v Írsku. Vo večerných hodinách sa spoločne s dublinským arcibiskupom Diarmuidom Martinom stretli so slovenským veľvyslancom v Írsku Romanom Bužekom  a  zástupcami cirkevnej obce v Dubline, ktorí rôznym spôsobom podporujú slovenských veriacich. Spolu s arcibiskupom pricestoval aj kňaz Eugen Rybanský, ktorý bude  pôsobiť ako misionár pre slovenských migrantov v Írsku.

V sobotu arcibiskup posvätil priestory krajanského domu Slovákov a stretol sa so slovenskými veriacimi. V homílii počas sobotňajšej sv. omše ocenil odhodlanie veriacich, ktorí vytvorili živé jadro spoločenstva a zdôraznil, že je dôležité aby boli migranti príkladom dobrosrdečnosti a lásky k blížnemu.

V nedeľu podvečer zakončil pastoračnú návštevu v Dubline slávením eucharistie spoločne s približne dvoma stovkami Slovákov. V príhovore k veriacim poukázal na význam osobnej misie každého kresťana a vyzdvihol dôležitosť blízkosti a lásky v medziľudských vzťahoch: „Spôsob ako žijeme svoj život ako sa snažíme byť si blízki a pomáhať, v tom je naša misia, žijúc v Írsku môžeme ukázať, čo krásne sme prijali a to rozvíjame ďalej“.  Slovákov v Írsku prišiel arcibiskup povzbudiť, pričom povedal, že život v multikultúrnom svete, v cudzine je skúškou čohosi nového. „Dostali sme sa do doby, že už ide o človeka ako takého“ charakterizoval arcibiskup spoločnú podstatu aj napriek rozmanitosti populácie  v multikultúrnej spoločnosti miest v Európe i na celom svete. Vyzval kresťanov žijúcich “vo svete, ktorý už nemá hranice”, aby niesli poslanie lásky, blízkosti a života aj medzi ľudí ostatných národností a kultúr.

Celý príhovor si môžete vypočuť tu: Prihovor-Misijna_Nedela-Dublin-2011-10-23.

Po svätej omši sa stretol s miestnym arcibiskupom Diarmuidom Martinom. Predmetom stretnutia arcibiskupov bolo dohodnúť, aby v Dublinskej arcidiecéze mohol pôsobiť slovenský kňaz, ktorý by sa primárne venoval slovákom, ktorí tam žijú a pracujú.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
©2012-2019 Kresťanská komunita Slovákov žijúcich v Írsku | Slovenské sväté omše v Dubline | Slovenský kňaz v Írsku | Slovenskí kresťania v Írsku