Duchovná obnova rodín – Stillorgan

Starts: Saturday, March 3rd 2012 at 10:00
Ends: Saturday, March 3rd 2012 at 17:00

Dôležité: kvôli bezproblémovej príprave obnovy prosíme všetky rodiny, aby svoju účasť potvrdili Katke Giertlovej najneskôr v pondelok 27. februára sms-kou na tel. číslo 086 873 4758.

Miesto: St. Anne’s Convent, Whatley Place, Upper Kilmacud Road, Stillorgan, Co. Dublin

Za stretnutia sa platí formou dobrovoľného príspevku, ktorý slúži na pokrytie materiálov potrebných pre daný deň.

Progam duchovnej obnovy je uverejnený pod mapkou.


Zväčšiť mapu

Program duchovnej obnovy rodín 3. marca 2012

10.00    stretnutie v priestoroch St. Anne`s Convent
10.30    spoločné slávenie sv. omše

Program pre rodičov:

11.30 – 13.30   blok prednášok pre rodičov – 5 jazykov lásky pre kvalitné manželstvo. Počas tohto bloku bude možné prijať sviatosť zmierenia, ktorú bude vysluhovať otec Eugen Rybanský. Blok bude rozdelený do dvoch častí s prestávkou na kávu a čaj.

13.30 – 14.30   prestávka na obed

14.30 – 15.30   diskusia

15.30 – 16.00   krátka prestávka pre rodičov

16.00 – 16.20   adorácia pre rodičov formou Taizé

16.20 – 17.00  voľný program, upratanie priestorov, odchod do 17.00

Program pre deti:

11.30 – 12.30   blok art and craft Laury Mičkovej

12.30 – 13.00   blok piesní a ukazovačiek

13.00 – 13.30   čítaná rozprávka (kniha)

13.30 – 14.30   obed

POZNÁMKA : počas obedňajšej pauzy si rodičia strážia svoje deti sami

14.30 – 15.30  v prípade dobrého počasia hry v záhrade, film v prípade zlého počasia

15.30 – 16.20   blok art and craft Laury Mičkovej s vytvorením výstavy pre rodičov z vytvorených diel

16.20 – 17.00 voľná zábava pod dohľadom dobrovoľníkov

Dôležité: kvôli bezproblémovej príprave obnovy prosíme všetky rodiny, aby svoju účasť potvrdili Katke najneskôr v pondelok 27. februára sms-kou na tel. číslo 086 873 4758.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
©2012-2019 Kresťanská komunita Slovákov žijúcich v Írsku | Slovenské sväté omše v Dubline | Slovenský kňaz v Írsku | Slovenskí kresťania v Írsku