Tak ako sa stalo už tradíciou, aj v roku 2013 naša komunita počas adventu zorganizovala zbierky.

Jednu materiálnu pre Útulok sv. Vincenta v Bratislave a jednu finančnú pre malého Dávidka a jeho rodinu.

Touto cestou by Vám, všetkým, ktorí ste sa do týchto zbierok akýmkoľvek spôsobom zapojili, chceli poďakovať tí, ktorým sme v januári 2014 zbierky odovzdali.

V mene našej organizácie by som chcel vyjadriť poďakovanie za zrealizovanie zbierky pre naše zariadenie. Darované predmety prispeli k zlepšeniu kvality života našich klientov.

Ďakujeme a ostávame s pozdravom.

RNDr. Róbert Mikóci

zástupca projektového manažéra

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul

 

 

 

 

 

Za finančnú podporu z celého srdca ďakuje aj Dávidko spolu s rodičmi Jankou a Petrom, ktorým sme vďaka Vám odovzdali 900 eur, ktoré budú použité na Dávidkove rehabilitácie.

Osobitne ďakujeme za spoluprácu prepravcovi Slovak Online Ltd., vďaka ktorým sme zbierku bezplatne prepravili na Slovensko.

Za vaše dary a štedrosť Vám patrí veľké ĎAKUJEME.