Živio, živio, živio!!!

Živio, živio, živio!!!

V našej komunite sa rok 2015 začal oslavami významných jubileí. Hneď 4. januára sme oslávili 50. narodeniny Janka Ivaniča a o 2 týždne neskôr taktiež 50. narodeniny otca Gašpara Habaru. Obom pánom prajeme veľa Božieho požehnania, zdravia, spokojnosti, radosť v srdci a...
Perníčkovanie 2014

Perníčkovanie 2014

Tento rok sa opäť vyrábali a zdobili perníky v rodine Kraľovičových. V skvelej atmosfére pri speve a gitarách, na ktoré brnkali Ferko a Tomáš, sa nielen deti zabavili, ale na detské časy si  zaspomínali aj dospelí 🙂 Chutný guláš a neskôr pečené klobásky a jaterničky...
Prednáška v kaplnke sv. Kataríny

Prednáška v kaplnke sv. Kataríny

Dominikán brat Matthew z Trinidadu, ktorý práve študuje za kňaza a tento rok ho čaká vysviacka, je veľkou oporou a prínosom pre slovenskú modlitbovú skupinu Lectio Divina, ktorá sa neustále stretáva každý štvrtok o 20.00 hod. v kaplnke Sv. Katariny. Brat Matthew nám...
Krížová cesta na Sugar Loaf 2014

Krížová cesta na Sugar Loaf 2014

Bola sobota, 12. apríla 2014, deň pred nedeľou utrpenia Pána. Ako tradične, sprevádzalo nás ideálne slnečné počasie a preto dobre naladení a tiež Bohom požehnaní sme zahájili výstup na známy kopec neďaleko Dublinu – Sugar Loaf. Ako vždy v tento pôstny čas, bol...
Nácviky na tieňovú krížovú cestu

Nácviky na tieňovú krížovú cestu

Prinášame pár fotiek ako spomienku na zborové prípravy piesní na Tieňovú krížovú cestu v pôste 2014. Vďaka patrí všetkým, ktorí venovali svoj čas, priestor a talenty k zladeniu nástrojov a hlasov, ktoré potom dotvárali atmosféru ukrižovania Pána. Článok napísala...
Víkendová duchovná obnova v Ardee (14.11.-16.11.2014)

Víkendová duchovná obnova v Ardee (14.11.-16.11.2014)

Tak radostný kňaz Peter Girášek 🙂 a tak zapálený pre Pána a svoje včielky 😀 …veru v takom medovom duchu plného otázok a tiež aj odpovedí sa niesla duchovná obnova slovenskej kresťanskej komunity v Dubline. V piatok podvečer vyrazilo 12 mladých ľudí na víkend do Ardee,...