Pôstne obdobie ponúka človeku hlbšie nazrieť do svojho vnútra, do svojej rodiny, a spolu s ďalšími rodinami odhaliť smietky či brvná, ktoré bránia vidieť jasne Boha a Jeho plán spásy s nami. Takisto pôstna duchovná obnova rodín, ktorá sa uskutočnila 3. marca v Stillorgan, sa niesla v znamení LÁSKY. Dokonca až piatich jazykov lásky, ktorými môže rodina vzájomne komunikovať, a tým si dopĺňať nádoby sŕdc až po okraj.

Keďže v Kláštore Sv. Anny, ktorý momentálne patrí dominikánom, je malá kaplnka, všetko sa to začalo práve tam. Pod vedením skvele pripravenej Katky Giertlovej, spolu s rodinkami, sa kaplnka rýchlo zaplnila spevom, chválou a modlitbami.

Krásne slnečné poludnie poskytlo príjemnú atmosféru tepla v presklenom priestrannom conservatory s výhľadom na záhradu plnú zelene, kde sa nielen detičky mohli vyšantiť. Program pre deti pripravila, ako po iné razy skúsená a obzvlášť kreatívna Laura Mičková. Vystrihnúť, prilepiť, a ešte očko, a už je na svete kuriatko, zajačik či ovečka. To sa šikovným detičkám veľmi darilo. Radosť pozerať. Veľmi maličké detičky bolo treba pestovať na rukách a čiastočne im nahradiť mamku. A keď poniektorým mamka veľmi chýbala, rozhodli sa ju hľadat za najbližšími dverami.

Rozprávka o zatúlanej rybičke Nemo dokázala ale detičky usadiť, a tak prečkať, kým po obednej prestavke konečne dorazil aj zatúlaný otec Eugen. Po vyspovedaní pár ovečiek odslúžil sv. omšu, po ktorej nasledovala krátka adorácia, počas ktorej sa každý mohol v tichu zahĺbiť do slov, myšlienok a viet, ktoré odzneli počas duchovnej obnovy a tak obnovený mohol smelo vykročiť na cestu horlivého očakávania Kristovho zmŕtvychvstania.

Autor: Gabriela Cristea