Slovenská kresťanská komunita v Dubline by sa chcela čo najsrdečnejšie poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do adventných zbierok v roku 2015.

Touto cestou chceme zverejniť aj poďakovanie tých, ktorým bola zbierka určená.

Zbierka materiálno-finančná putovala do Bratislavy, spolku sv. Vincenta de Paul.

Ďakujem za zorganizovanie zbierky a ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto zbierky pripojili a prosíme, aby ste im v našom mene poďakovali. Veci, ktoré ste nám darovali boli poslané do nocľahárne sv. Vincenta de Paul, na Ivanskej ceste. V súčasnosti tam prespáva 170-180 klientov každú noc.

Vaša zbierka dorazila v poriadku a veľmi pekne ďakujeme za doručené veci. Zvlášť sme sa potešili ponožkám, plachtám a bundám, ktoré boli v balíkoch.

Tiež som kontroloval výpisy z banky a dňa 21.2.2016 sme na účet prijali Váš dar.

Prosím, ak je to možné sprostredkujte naše poďakovanie všetkým, ktorí sa na zbierke podieľali.

Ďakujeme za Vašu pomoc a prajeme Vám veľa úspechov do nového roka a pekné dni.

S pozdravom,

Miro Jurik

Druhá zbierka putovala do obce Starý Tekov a tu je odkaz od pána Milana:

Chcem sa Vám touto cestou poďakovať za finančnú zbierku, ktorú ste mi poslali na moj účet. Poďakovanie patrí aj mojej neteri, Majke Švecovej, ktorá Vás informovala o mojej situacii v rodine, ktorá nastala po smrti mojej manželky, Kataríny Švecovej. Porodila nám krásneho synčeka Richarda, o ktorého sa teraz musím starať ja. Je to práca pre chlapa veľmi náročná a velmi obdivujem Vás, milé mamičky, ktoré musíte venovať takúto staroslivosť deň-noc svojim malým ratolestiam. V mojom prípade je to o to tažšie, keďže už mám aj svoje roky /55/, ale veľmi sa tomu teším, malý mi dodáva sily, je krásny, rastie ako z vody a vďaka Bohu je zdravý. Keďže máme spolu s manželkou 6 detí, je to v tejto chvíli pre mňa veľká záťaž a musím sa s tým vyrovnať. Verím, že s Božou pomocou a príhovorom Panny Márie to zvládnem.

Ešte raz, srdečná vďaka za finančnú pomoc, budem celej slovenskej komunite v Dubline venovať svoje modlitby a budem na Vás spomínať. Finančnú hotovosť, ktorú ste mi poslali, využijem pre moje dietky na šatstvo, školstvo a zlepšenie našej ťažkej situácie.

Prosím, aby ste tieto riadky prečítali vo Vasěj komunite, alebo na sv. omši.

Srdečná vďaka

S Pánom Bohom

Milan Švec