Eucharistický kongres

V hlavnom meste Írska v Dubline sa bude konať ďalší  Medzinárodný eucharistický kongres na tému: „EUCHARISTIA –  SPOLOČENSTVO S KRISTOM I MEDZI SEBOU“. Kongres sa bude konať v dňoch 10. až 17. júna 2012. Bude to jubilejný Päťdesiaty kongres a jeho dátum súvisí aj s 50. výročím začiatku Druhého vatikánskeho koncilu, kedy Cirkev začala svoju obnovu a prehĺbenie v duchovnom živote. Hlavným  hostiteľom kongresu bude Írska cirkev na čele s dublinským arcibiskupom Diarmuidom Martinom, ktorý sa vyjadril, že kongres má znovu objaviť eucharistickú podobu spoločenstva a prehĺbiť chápanie Eucharistie ako osobného spojenia s Bohom.

Pozrite si program počas 50. MEK, ktorý je dostupný všetkým Slovákom.

Ponúkame Vám na stiahnutie základné dokumenty týkajúce sa 50. medzinárodného eucharistického kongresu: