Krásne slnečné popoludnie až hnalo človeka ísť von, do prírody, a v jase slnka vidieť krásu Stvoriteľa. Tak bolo i 24. marca, keď sa na parkovisku pod široko-ďaleko viditeľným kopcom neďaleko Dublinu zišlo 11 Slovákov odhodlaných spojiť výstup na Sugarloaf s modlitbou Krížovej cesty.

Viditeľným znakom bol ručne z konárov vyrobený kríž manželmi Stanom a Evkou, ktorá všetkým účastníkom na začiatku rozdala červené stužky symbolizujúce naše hriechy, ktoré si každý hore ponesie sám. Cestou zneli zastavenia z Ježišových úst, cez ktoré nám ukazoval cestu k životu v pravde o nás a našich blížnych.

Medzi zastaveniami, kto vládal, spieval, čím sa vytvárala naozaj družná atmosféra a ochota spolu kráčať, každý nesúc svoje viny. Na konci púte, kde už niet kam vyššie vystúpiť, boli červené stuhy – znaky našej hriešnosti – v bázni pred Bohom priviazané na drevo, veď Ježiš raz a navždy zotrel naše hriechy a nikdy viac si na ne nespomenie. Mladé írske rodinky a tiež nadšenci turistiky, ktorí taktiež prijali pozvanie počasia vystúpiť na vrch, boli tak svedkami jednej púte s Kristom. A ktovie, o čo asi prosili unavení víťazi na vrchole, keď stáli pri opustenom kríži poviazanom stuhami – to vie len sám Pán.

Autor: Gabriela Cristea