ĽNIKY, KĽÚČOVÉ UDALOSTI KOMUNITY

jar 2005 – prvé stretnutie slovenských rodín

október 2005– prvé slovenské modlitebné stretnutie

máj 2006– prvá zábava organizovaná slovenskou kresťanskou komunitou

jún 2006– prvá slovenská svätá omša pre slovákov v Dubline

december 2006 – prvé Mikulášske posedenie pre slovenské deti

september 2007 – príchod Gašpara Habaru, kňaza a misionára Spoločnosti Božieho Slova, ktorý sa slovákom venoval vo svojom voľnom čase telom aj dušou, s čím súviselo aj to, že komunita dostala priestor na svoje pravidelné slávenie sv. omše u Dominikánov, najskôr v kaplnke sv. Kataríny a neskôr v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa. (St. Saviour’s Church)

december 2008 – prvé bábkové divadlo pre deti pod vedením Štefana Iringa s názvom Dlhý nos

september 2009 – prvá slovenská svätá omša v Corku v kostole Najsvätejšej trojice, omše pokračovali podľa dohody až do septembra 2011

marec 2011 – bábkové predstavenie pod názvom Conrád, ktoré malo obrovský úspech

október 2011– príchod diecézneho kňaza Eugena Rybanského, prvého oficiálne povereného kňaza pre slovenskú komunitu v Írsku a návšteva arcibiskupa Róberta Bezáka

jún 2012– spoluúčasť na organizovaní 50. Medzinárodného Eucharistického kongresu

október 2012 prvá slovenská svätá omša v Longford, po nej sa slov. sväté omše začali v Longford sláviť pravidelne raz za mesiac

december 2012 – adventná zbierka pre detské ARO v Košiciach

marec 2013– návšteva Bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka, zodpovedného za pastoráciu slovákov žijúcich v zahraničí

začiatok roka 2013 – zbierka pre deti v detskom domove v Lesotho, kde v tom čase pôsobila Lenka Valusová, ktorá sa predtým dlhé roky venovala práve našej komunite, ako jej koordinátorka

december 2013 –  dve zbierky, jedna materiálna pre spolok sv. Vincenta de Paul, ktorý pracuje s ľudmi bez domova a druhá zbierka bola finančného charakteru pre dvojročného chlapčeka Dávidka a jeho rodinu, ktorí sa ocitli vo finančnej tiesni a tažkej životnej situácii

december 2014 –  zbierka pre sestričky seleziánky z Bratislavy, kde sme podporili projekt pre mladých pod názvom GPS, projekt bol zameraný na rozpoznávanie svojho povolania

rok 2015 – 10. výročie SKK v Dubline