Duchovná obnova mladých Slovákov zo dňa 31. marca 2012 v Kaplnke Sv. Kataríny, ktorá je súčasťou dominikánskeho kláštora, pod vedením opäť skvele pripravenej Katky Giertlovej a dvoch slovenských kňazov, otca Eugena a otca Róberta, ktorí sa striedali v spovedaní, sa niesla na vlnách spevu dvojhlasných piesní za sprievodu dvoch gitár.

Krížová cesta nášho Pána, keď po každom zastavení znela pieseň, ktorá ešte viac prehĺbila súcit s Kristom a túžbu nasledovať Ho, prítomným 20 Slovákom určite pomohla nájsť zmysel a cieľ ich pozemských pútí.

Zavŕšením duchovnej obnovy bola svätá omša odslúžená otcom Róbertom, keďže otec Eugen musel “letieť” za svojimi povinnostami do pridelenej farnosti v Swords. Po skončení sa takmer všetci účastníci premiestnili do dominikánskeho kostola, kde už o 20.00 hod. nasledovalo medzinárodné STABAT MATER, ktorého sa aktívne zúčastnili aj Slováci… Ale o tom už nabudúce.

Autor: Gabriela Cristea