Dominikán brat Matthew z Trinidadu, ktorý práve študuje za kňaza a tento rok ho čaká vysviacka, je veľkou oporou a prínosom pre slovenskú modlitbovú skupinu Lectio Divina, ktorá sa neustále stretáva každý štvrtok o 20.00 hod. v kaplnke Sv. Katariny.

Brat Matthew nám nielenže prináša Ježiša v Oltárnej Sviatosti počas Lectia Divina, ale nás aj obohacuje svedectvami zo svojho rehoľného života.

Po sviatku Sv. Valentína si dokonca pripravil pre skupinku slovákov krátku prednášku o dôležitosti rodiny, z ktorej vychádzame a do ktorej sa navraciame, čiže do Božej rodiny tvoriacej Cirkev. Poukázal na dôležitosť spolupráce s Bohom pri počatí nového života, ďalej na nezastupiteľnú úlohu otca a matky v rodine a hlavne na dodržanie a veľký význam čistoty pred vstupom do manželstva.

Pri tejto príležitosti nám pootvoril dvierka do svojho súkromného života v Trinidade a priblížil nám vtipnými poznámkami osoby, ktoré v jeho živote veľa znamenali.

Potom nasledovala voľná diskusia k téme a s pocitom utvrdenia sa vo viere a vytrvalosti k čistému životu sme opúšťali kaplnku Sv. Kataríny.

 

Článok napísala Gabriela Cristea.