Milí priatelia,

Bolo to v roku 2005, kedy sa kresťanská komunita Slovákov v Dubline začala formovať ako určitá potreba niekoľkých mladých ľudí, ktorí mali v srdci túžbu stretávať sa a spoločne sa modliť.

Práve v tom roku do Dublinu prišli na štúdium traja slovenskí študenti z rehole dominikánov. Keď zistili, že v Dubline je mladá „slovač“, spoločne založili štvrtkové modlitebné stretko Lectio Divina, ktoré funguje dodnes.

Stretnutia sa diali pod strechou dominikánskeho konventu, postupne na ne začalo chodiť stále viac a viac ľudí, v komunite sa objavili aj prvé rodinky s deťmi, ktoré si v tom čase založili stretnutia rodín a aj keď mnohé zo zakladajúcich rodín už z Írska odišli, v tradícií sa pokračuje. Celodenné stretnutia rodín bývajú pravidelne každé tri mesiace. Veľká vďaka patrí všetkým rodinám, ktoré sa účastnili na tom, aby tieto stretnutia obohacovali slovenské rodiny v Írsku.

Keď sa v roku 2007 v Dubline “objavil” slovenský misionár, verbista Gašpar Habara, spolu s ním prišla vytúžená príležitosť v slovenskom jazyku sláviť aj sväté omše.
Priestory kostola opäť ponúkli tunajší dominikáni a tak sa stali akýmisi duchovnými patrónmi slovenskej kresťanskej komunity. Sv. omše sa začali slúžiť každú nedeľu o piatej poobede a tak sa slávia až dodnes. Po sv. omši ako už všetci vedia, nás vždy čaká teplý čajík, k nemu niečo sladké a to všetko s láskou pripravujú aktívni členovia spoločenstva.

Okrem štvrtkových modlitebných stretnutí slovenská komunita organizuje mnoho iných aktivít a akcií. Za spomienku určite stoja: kresťanská iniciácia dospelých pre tých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí krstu, Eucharistie a birmovania, predmanželské prípravy pre snúbenecké páry, slávenie slovenských sv. omší v Longford a vysluhovanie sviatostí, duchovné obnovy rodín, mnoho akcií pre deti, ktoré sa organizujú na Mikuláša či na Deň detí, pôstna a adventná duchovná obnova, futbalové podujatia, bábkové divadlo, adventné zbierky a spoluúčasť pri organizovaní zábav, a mnoho iného.

Dôležité miesto v našej komunite má nepochybne spevácky zbor, ktorý každú nedeľu obohacuje liturgiu s nádherne nacvičenými piesňami. V zbore sa už vystriedalo mnoho talentovaných hudobníkov a spevákov, ktorí pod vedením či Simony Rusnákovej alebo Dagmar Valovej, vždy spievali zo srdca na slávu a chválu Nebeského Otca.

Od októbra 2011 sa duchovnej stránke nášho bytia venuje otec Eugen Rybanský, ktorý je duchovným správcom Slovenskej kresťanskej misie v Dubline. Svojim príchodom prebral žezlo po otcovi Gašparovi, ktorý aj keď vzdialený od Dublina hodinu autom, nás stále z času na čas poteší svojou prítomnosťou.

Dnes je nás v komunite približne 150 ľudí, z toho sa asi 20 členov aktívne podieľa na chode komunity, čo znamená, že organizujú alebo pomáhajú pri organizácií rôznych podujatí. Ide prevažne o mladých, aktívnych slovákov a mnoho mladých rodín s detičkami, ktoré v našej komunite pribúdajú z roka na rok. Dokonca by sa dalo povedať, že za posledné 3 roky naša komunita prežíva akýsi “ baby boom”.
Naše spoločenstvo je aktívnou skupinou ľudí, ktorí si vedia pomôcť navzájom, pomodliť sa za potreby tých druhých a tak vytvoriť pocit domova v ďalekom svete.

Asi takto nejak by som predstavila našu komunitu.

Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí sa venovali alebo sa venujú a pracujú na raste spoločenstva. Ďakujem za všetku snahu, podporu a čas venovaný kresťanskej komunite Slovákov v Írsku.

Katarína Giertlová
Koordinátorka komunity