Mnoho Slovákov už od 90. rokov vycestovalo za prácou do zahraničia. Jednou z takýchto krajín je Írsko, kde sa za posledné roky vytvorilo životaschopné katolícke spoločenstvo Slovákov. Duchovným správcom Slovenskej katolíckej misie v Dubline je od roku 2010 otec Eugen Rybanský, ktorý predtým pôsobil v USA a v Kanade. Okrem neho sa Slovákom v Írsku už viacero rokov venuje aj páter Gašpar Habara z rehole verbistov. V náboženskom živote Slovákov v Írsku zohráva veľkú úlohu iniciatíva laikov.

Katarína Giertlová ako psychologička od roku 2012 vedie v Dubline poradenské centrum pre osobnostný rast, priblížila pre Vatikánsky rozhlas duchovné, spoločenské, kultúrne a športové aktivity Slovenskej katolíckej misie. Internetová stránka www.krestania.ie slúži slovenskej komunite ako hlavný kontakt a pre návštevníkov Dublinu ako zdroj informácií o slovenských svätých omšiach.

Peter Vičan ako aktívny člen modlitbového spoločenstva opisuje, ako sa z potreby navzájom sa podržať a spoločne prežívať vieru vyvinulo medzi Slovákmi v Dubline spoločenstvo, ktoré sa pravidelne stretáva pri meditovaní Božieho slova. Odpovedá aj na otázku, ako vplýva na život slovenského katolíckeho spoločenstva v Dubline ekonomická kríza v posedných rokoch.

Duchovný správca misie otec Eugen Rybanský hovorí o prepojení medzi Slovenskou katolíckou misiou a domácimi Írmi. Domovským miestom Slovenskej katolíckej misie je totiž farský kostol dominikánov v centre Dublinu, kde prichádzajú do kontaktu viaceré národy.

Napísal Jozef Bartkovjak SJ

Dublin Slovenska katolicka misia VR 140208