Medzinárodné modlitbové spoločenstvo Taizé usporiadalo 31. marca 2012 o 20.00 hod. v dominikánskom kostole St. Saviour`s Church kultúrno-duchovný program STABAT MATER, pozostavájúci zo skladieb hudobníkov z Poľska, Španielska, Írska a samozrejme Slovenska.

Každá krajina predstavila svoje tradičné piesne určené na duchovnú prípravu pred očakávaným Veľkým týždňom – ukrižovaním Krista a Jeho slávneho zmŕtvychvstania. Formácia z Poľska ponúkla hlboký citový zážitok, keď 10-členný zbor zaspieval klasické piesne pripomínajúce chór anjelov sprevádzajúcich Ježiša na Kalváriu.

Zo Slovenska sa predstavil zbor známych tvári zo slovenských svätých omší pod taktovkou dirigentky Dagmar Valovej. Keďže si Ferko v premiére vyskúšal svoje nové bongá rôznych veľkostí, na ktorých vymajstroval podmanivú atmosféru, po dospievaní piesní zúčastnení ocenili zohratosť Slovákov mohutným potleskom.

Španielský rytmus gitary a strhujúci spev obohatil svojím špecifickým duchovnom tak isto ako aj írsky spevácky zbor pozostávajúci z postarších členov, no o to viac zladených, keďže spolu vystupujú nejeden rok. V sprievode huslí, violy, čela a tiež tradičnej harfy – známym symbolom Dublinu – kultúrny koncertný zážitok, ktorý trval takmer 2 hodiny, zavŕšila spoločne odspievaná skladba STABAT MATER, ktorú oddirigoval Přzemek, strojca myšlienky projektu.

Posledné slovo patrilo uvádzajúcemu dominikánskemu otcovi Martinovi Szimanskymu. Nejeden zúčastnený dominikán ocenil kvalitu spevov a nástrojov gratuláciami a pochvalnými slovami vďaky.

Po vydarenej spolupráci všetkých zúčastnených sa môžeme tešiť na ďalšie podobné projekty, ktoré prinesú ešte viac chvály a vďaky Bohu za to, akými darmi a talentami obdaril svojich milovaných.

Autor: Gabriela Cristea