Sväté omše

Slovenské sväté omše sa momentálne z dôvodu neprítomnosti slovenského kňaza určeného pre slovenskú kresťanskú komunitu NEVYSLUHUJÚ.