Sviatosť krstu

Sviatosť krstu je možné odslúžiť v rámci slovenskej sv. omše v Dubline alebo aj osobitne, mimo sv. omše, ale vždy len v nedeľu.

K sviatosti krstu je potrebné predložiť nasledovné (kópie dokumentov nemusia byť notársky overené):

  1. Kópia rodného listu dieťaťa
  2. Kópia krstných listov oboch rodičov dieťaťa
  3. Kópia krstného listu krstného rodiča
  4. Potvrdenie od írskeho kňaza vo farnosti, v ktorej žijete, o povolení pokrstiť dieťa v inej farnosti
  5. Svieca a krstná košieľka

Ak máte záujem o pokrstenie vás alebo vášho dieťaťa v slovenčine slovenským kňazom, kontaktujte nás na info@krestania.ie.