Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia (spoveď) v slovenčine vysluhujú slovenskí kňazi pravidelne pred alebo po nedeľnej sv. omši v Dubline.

Ak máte záujem o slovenskú svätú spoveď, kontaktujte nás na info@krestania.ie.