V sobotu 5. apríla sa v kaplnke Sv. Kataríny na Dorset Street uskutočnila pôstna duchovná obnova.

Počas tejto obnovy mohli prítomní prijať sviatosť zmierenia, ktorú vysluhovali obaja slovenskí kňazi otec Eugen i otec Gašpar.

Pôstna duchovná obnova bola tento rok obohatená aj divadelným vstupom, ktorý trval asi hodinu.

Niekoľko mladých šikovných ľudí sa podujalo stvárniť príbeh krížovej cesty tieňovým divadlom, ktoré bolo popretkávané gospelovými piesňami.

Príbeh Ježiša Krista vyrozprával v podaní Štefana I. evanjelista Ján a  nechýbalo naozaj nic…

Ježiš (Peťo V.) umyl ušeníkom nohy, kohút zakikiríkal keď Peter (Peťo K.) zaprel, Pilát (Heňo Z.) dal Ježiša zbičovať. Vojaci (Janko K. a Dominik B.) ho pribili na kríž.

Kladivo tupo bilo na drevo a človek sa cítil, že je tam, že ten príbeh sa ho týka, že je v jeho srdci.

Ježis zvolal: ” Dokonané!”

Ostalo ticho, len sviece v rukách divákov tíško tleli a vydávali svedectvo o tom, že je tu nádej, teplo a láska, ktorá nekončí.

 

 

 

 

 

Ježiša sňali z kríža, do lona si ho privinula Mária (Monika V.). Príbeh sa však nekončí. Ani pôst nie je o smrti a smútku.

Mária Magdaléna (Erika K.) plakala, Ježiš k nej pristúpil a dal jej posolstvo, aby všetci vedeli, že Pán je živý.

 

 

 

 

 

Aj tento príbeh sa skončil víťazstvom dobra a lásky. V nasleducúcich Veľkonočných sviatkoch Vám aj ja prajem, aby vo vašich životoch nechýbala láska a víťazilo dobro.

Pôstnu obnovu sme ukončili slávením vigilnej svätej omše a už teraz sa tešíme na obnovu o rok.

Napísala: Katarína Giertlová

Foto: Janka Gábriková