Ježiš Kristus vstal zmŕtvych! ALELUJA!

O túto veľkonočnú radosť sa zišli podeliť aj Slováci v hojnom počte, keď po ukončení slávnostnej nedeľnej svätej omše, do ktorej boli milo zapojené aj deti  prinášajúce dary na oltár, sa v radosti pokračovalo v priestoroch pod Kaplnkou Sv. Kataríny.

Bohato prestreté stoly vítali oslavujúcich živého Pána dobrotami šikovných gazdiniek, ktoré nešetrili fantáziou a nápaditosťou, keď napríklad z varených vajíčok bez škrupinky dokázali vytvoriť malé biele myšky, viditeľné voľným okom ešte pred vypitím bieleho či červeného vína.

Zišli sa tu aj rodinky s deťmi, ktoré sa ale pomaly vytrácali od únavy, no poslední vytrvalci zamykali dvere okolo 22. hod.

Všetkým gazdinkám, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili či už prípravy alebo konečného upratovania, patrí VEĽKÁ VĎAKA! A od nás všetkých patrí VEČNÁ VĎAKA nášmu nebeskému Otcovi, ktorý tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v Neho verí, ale aby mal večný život…   (Jan 3:16).

Autor: Gabriela Cristea