Tak radostný kňaz Peter Girášek 🙂 a tak zapálený pre Pána a svoje včielky 😀

…veru v takom medovom duchu plného otázok a tiež aj odpovedí sa niesla duchovná obnova slovenskej kresťanskej komunity v Dubline.

V piatok podvečer vyrazilo 12 mladých ľudí na víkend do Ardee, neďaleko Droghedy, obnoviť si ducha vzdávaním vďaky Pánovi.

Na obnove sa stretli ľudia, ktorí vedený Duchom Svätým, dokázali otvoriť svoje srdcia Pánovi a tiež službe navzájom. Počas víkendu bol  vyhradený čas na stíšenie sa v tichu a slobode “len Boh a ja”, po ktorých nasledovalo trojkolové zdieľanie bohaté na dotyky Ducha Svätého.

Adorácia, sväté omše nesené na ” nohách jeleníc”, spoločná modlitba Svätého ruženca,  čas na spoločnú prípravu chutných dobrôt, či spoločné vychutnávanie a tiež krátka spoločná prechádzka po okolí, vytvorila priateľskú atmosféru domova plného vďaky a chvály nášmu Nebeskému Otcovi, ktorý miluje svoje deti za každých okolností a v každej chvíli.

Vďaka patrí aj otcovi Petrovi, ktorý je tak plný radosti a lásky k Bohu a mladým, že ich nanovo zapaľuje horlivosťou v službe Pánovi, či už v manželstve alebo v osobitných povolaniach. Myslím, že každý opúšťal útulný dom v Ardee so srdcom otvoreným Bohu a ďakoval aj za tie tažké chvíle v živote, ktoré sme symbolicky odovzdali Bohu na oltár v zelenej miske.

Z obnovy som si ja osobne odniesla predsavzatie: Nedovoliť, aby bolesť zatienila vedomie blízkosti Boha, neobchádzať svoj kríž, ale ho prijať s pokorou, a tak ako Ježiš, ísť do sveta a robiť veci nové skutkami lásky a milosrdenstva…nie zajtra, ale už dnes 🙂

 

ps: otec Peter prisľúbil ďalšiu duchovnú obnovu v Ardee niekedy v apríli, tak kto by mal záujem, je viac ako srdečne vítaný 😉

 

Článok napísala Gabriela Cristea