V našej komunite sa rok 2015 začal oslavami významných jubileí.
Hneď 4. januára sme oslávili 50. narodeniny Janka Ivaniča a o 2 týždne neskôr taktiež 50. narodeniny otca Gašpara Habaru.
Obom pánom prajeme veľa Božieho požehnania, zdravia, spokojnosti, radosť v srdci a pokoj na duši.
V tomto článku Vám prinesieme ako svoju oslavu vnímal novopečený päťdesiatnik Janko a aj to, ako prežíva svoju účasť v spoločenstve.
Dôvod prečo píšem je ten, aby som poďakoval všetkým, ktorí prišli na “Posedenie pri klobáske so skoro česrtvým päťdesiatnikom”, ktoré sme mali po svätej omši v “klasických priestoroch” v nedeľu 4.januára.
Omša bola venovaná zdraviu mojich rodičov: mamičky Anny a otca Jána, čo celú nedeľu ešte viac umocnilo a naplnilo veľkým očakávaním a emóciami; aj o to viac, že boli prítomné aj dcéry mojich sesterníc Zuzka a Majka s priateľom, ktoré tu pracujú;
Ďakujem všetkým za to, že ste; ste super a úžasní;
Mám niekoľko silných spomienok, ktoré navždy ostanú zakorenené hlboko v mojom srdci; súvisia hlavne so začiatkami a mojou prvou a neskôr aj druhou symbolickou krížovou cestou na Sugar Loaf-Co.Wicklow, ktoré managoval Jožko.
Ďakujem za povzbudivé slová, ďakujem za úprimné priania na pohľadnici, za kytičku, ktorá ešte stále “žije” a je svieža, ako keby boli kvety natrhnané dneska, ďakujem za pohárik so značkou môjho jubilea a za album, do ktorého budem vkladať len tie naše fotočky.
Silno, silno ďakujem.
Prirovnám Vás ku vianočným prskavkám: ste akokeby neverending vianočná prskavka- žiarite a iskríte takou optimistickou silou a masívnou energiou Ducha Svätého, ktorá je neopísateľná a nič podobné som v živote nezažil.
Odbornou rečou, rečou chemika, chemika-vodára povedané : ste mojim najstabilnejším katalyzátorom pri mojej reakcii s Bohom (katalyzator: vid wikipedia.org);
Ak sme nezabudli zo školských lavíc a počas chémie sme nespali, tak katalyzátor je nevyhnutná chemická látka/komponent pre chemickú reakciu; bez katalyzátora reakcia jednoducho “nebeží”.
Čo je však najpodstatnejšie je fakt, že katalyzátor sa počas reakcie NEOPOTREBÁVA!!
Musí tam byť, ale sa neopotrebáva.
A vy ste ten moment, ten silný katalyzátor pre môj kontakt s Bohom!!
A za to Vám z celého môjho srdca úprimne, úprimne ďakujem.

Janko Ivanič